ရန္ကုန္တြင္ ေရဂါလန္သန္းတစ္ရာ ထပ္မံေပးေ၀ႏုိင္မည့္ ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ေန

လက္ရွိတြင္ တစ္ေန႔ေရဂါလန္၂၀၅သန္းေပးေ၀ေနၿပီး စီမံကိန္းမ်ားၿပီးစီးပါက တစ္ေန႔ေရဂါလန္သန္း၃၀၀ေက်ာ္ ေပးေ၀ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ (ဓာတ္ပုံ−စိုင္းေဇာ္)

 ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ေသာက္သုံးေရလုံေလာက္စြာ ရရွိ ေစရန္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ သန္းတစ္ရာ ထပ္မံေပးေ၀ႏုိင္ မည့္ ကုကၠိဳ၀ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း ႏွင့္ လဂြန္းျပင္စီမံကိိန္းမ်ား တည္ ေဆာက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဌာန ဒုတိယဌာနမွဴးဦးမ်ဳိးသိန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေရေပးေ၀ေနမႈသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ ၂၀၅ သန္းရွိၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ားၿပီး စီးပါက တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ သန္း ၃၀၀ေက်ာ္ ေပးေ၀ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘တုိးတက္လာတဲ့ လူဦးေရ နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ လုံ ေလာက္တဲ့ေသာက္သုံးေရ ေပး ေ၀ႏုိင္ေအာင္ စီမံကိန္းႀကီးေတြ ကို လက္ရွိအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါၿပီ။ ေနာင္လည္း ဆက္ တုိက္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဘက္က ျပင္ဆင္ေနတာ ရွိပါ တယ္။ ေနာက္ ရန္ကုန္နဲ႔ ပတ္၀န္း က်င္က ျမစ္ေတြကေန ေရခ်ဳိရ ႏိုင္မယ့္ေနရာေတြကို ေလ့လာ ခ်က္ လုပ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးမ်ဳိးသိန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအ ရ ရန္ကုန္တုိင္းလူဦးေရသည္ ၅ ဒသမ ၂ သန္းရွိရာ လာမည့္ ၂၀၄၀တြင္ လူဦးေရ ၁၀ သန္းခန္႔ တုိးပြားလာမႈႏွင့္အတူ ေရလိုအပ္ခ်က္ လည္း သန္း ၅၀၀ ခန္႔ျဖစ္လာ မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ယင္းစီမံကိန္းႏွစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ေရပိုရေအာင္၊ ေရေကာင္း ေအာင္၊ လက္ရွိစနစ္ကို ႀကံ႕ခုိင္ ေအာင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ ေနပါတယ္။ တည္ေဆာက္ေရး ေတြ ဒီႏွစ္ထဲမွာစပါမယ္။ လဂြန္း ျပင္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘတ္ ဂ်က္နဲ႔ လုပ္တဲ့အပိုင္းက ၿပီးသ ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ေနာက္ထပ္ ဂ်ပန္ေခ်းေငြနဲ႔ လုပ္မယ့္ ထပ္ဆင့္ ေရျဖန္႔ေပးမယ့္စခန္းမွာ ေရတြန္း စက္႐ုံ၊ ေရေလွာင္ကန္တည္ ေဆာက္တာေတြ ေရေပးဖို႔ ပိုက္ လိုင္းဆက္သြယ္ရမွာေတြကို ေတာ့ ဒီႏွစ္မွ စမွာ။ ကုကၠိဳ၀က ေတာ့ လက္ရွိမွာ အတုိင္ပင္ခံ အင္ဂ်င္နီယာအဖဲြ႕ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အပိုင္း ေရာက္ေနၿပီ။ ၿပီးတာနဲ႔ ဒီဇုိင္းဆဲြ တာတုိ႔ ေျမျပင္မွာတည္ေဆာက္ ေရးစတာေတြကို ဆက္တုိက္လုပ္ သြားမွာပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

လဂြန္းျပင္ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းသည္ ၂၀၂၀-၂၁ တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေဒါပုံ၊ သီလ၀ါစက္မႈ ဇုန္စီမံကိန္းမ်ားသို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္သန္း ၄၀ ေပး ေ၀ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကုကၠိဳ၀ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းသည္ ၂၀၂၄ တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေရမရရွိ ေသးသည့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလုံးအျပင္ ေရလိုအပ္ခ်က္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ အလုံ၊ ၾကည့္ျမင္ တုိင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ကမာရြတ္၊ ဗဟန္း၊ ဒဂုံႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ ၫြန္႔အစရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္သန္း ၆၀ ေပးေ၀ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။