အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ျမန္မာပါဝင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သေဘာတူ

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အ ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံ တည္း ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ အာဆီယံ - ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး နား လည္မႈစာခြၽန္လႊာတြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပါဝင္ လက္မွတ္ထုိးႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ မတ္လ ၁၂ ရက္က က်င္း ပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရာ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယင္း ကဲ့သို႔ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္သူမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ယင္းအၾကမ္း ဖက္တုိက္ခိုက္သူမ်ားအား ျပည္ပ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ေငြေၾကးအကူ အညီမ်ားေပးအပ္ကာ အၾကမ္း ဖက္မႈ သက္ဆိုးရွည္ေစရန္ လုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁)မွ အမ်ဳိး သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက ေျပာသည္။

‘‘ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားဖို႔အတြက္ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္ကို ႀကိဳ တင္ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ လ်က္ရွိပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာ သည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ားမွာလက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အေၾကာက္တရား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အတြက္ လည္း အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ ဖ်က္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထုိးသင့္ ေၾကာင္း ေဒၚထုေမကဆိုသည္။

‘‘ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာ ကြယ္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နယ္စပ္ကို အခုလက္ရွိမွာ ၿခံ စည္း႐ိုးကာေနတာကိုလည္း ျပည္ သူေတြက အားမရပါဘူး။ သူတို႔ က ဘာျဖစ္ခ်င္လဲဆိုေတာ့ ၿခံ စည္း႐ိုးအစား တံတိုင္းကာဖို႔ ေတာင္ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယေန႔ေခတ္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားသည္ ေခတ္မီနည္း ပညာမ်ား အသံုးျပဳကာ စနစ္ တက် တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္းအေနျဖင့္ ကာကြယ္၍ မရ ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူး ေပါင္းကာကြယ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဝါး ခယ္မၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္သိန္းက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိး ျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္မွ် ေဝျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေနာက္ခံသမိုင္း ေၾကာင္းတို႔   ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ရရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။

အဆိုပါ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အာ ဆီယံႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီး ရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေဒၚထုေမက ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္ အ႐ုဏ္တက္တြင္ ေမာင္ ေတာေဒသရွိ ရဲစခန္းႏွင့္ ရဲကင္း မ်ားအား ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ လူအုပ္စု မ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးႏွင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး က်ဆံုးခဲ့ သည္။ ယင္းမတိုင္မီ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာကလည္း ေမာင္ ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ စခန္းႏွင့္ ရဲကင္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံ ခဲ့ရသည္။