ျမန္မာကင္းေထာက္ အမ်ိဳးသမီးခုနစ္ဦးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္မည္

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကင္း ေထာက္အမ်ိဳးသမီးငယ္ခုနစ္ဦး ကို ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးကင္းေထာက္ အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေစလႊတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာကင္းေထာက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ ညႇိႏိႈင္းေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ ေဒၚတင္ ၫြန္႔ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါေစလႊတ္မည့္ ကိစၥ ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ရန္ပံုေငြေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တစ္ ရပ္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီး ကင္း ေထာက္အဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္း၍ မတ္ လ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန၅ နာရီအထိ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္ဝင္းရွိ   LearningHub တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

 ‘‘တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအ တာနဲ႔ နယ္က ကင္းေထာက္ေလး ေတြေခၚထားတယ္။ ၁၅ ရက္ေန႔ က် စာေမးပြဲစစ္မယ္။ ၁၅ ေယာက္ထဲက ခုနစ္ေယာက္ကို ေရြးထုတ္ ၿပီး ဂ်ပန္ကို ပို႔မွာ။ အခုပြဲက ရန္ပံု ေငြနဲ႔ကေလးေတြကို ဂ်ပန္ကို လႊတ္ဖုိ႔ပါ။ ၾသဂုတ္မွာ လႊတ္မွာ ပါ’’ဟု ေဒၚတင္ၫြန္႔ဦးက ဆို သည္။

အဆုိပါေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ သို႔ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ ျမန္မာကင္းေထာက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ယင္းပြဲတြင္    ဂ်ပန္လူမ်ိဳး မ်ား၏႐ိုးရာပစၥည္းမ်ား၊ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာကင္းေထာက္အဖြဲ႕ ကို ၁၉၁၆ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၁၉၆၄ ၌ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကင္းေထာက္ အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည္။ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ကမၻာ႔ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ ၁၆၃ ႏုိင္ငံက ျမန္မာကင္းေထာက္ အဖြဲ႕ကို ကမၻာ႔ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ ဝင္အျဖစ္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အ တည္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ႏုိဝင္ဘာအထိ စာရင္းမ်ားအရ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကင္းေထာက္ အဖြဲ႕ဝင္ေမာင္မယ္ ၆၀,၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။