ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ထက္ ျမန္မာ့စစ္အင္အားပိုသာလြန္ေၾကာင္း Global Fire Power Index တြင္ ေဖာ္ျပထား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စစ္တပ္သည္ ကမၻာတြင္ ၅၇ ခုေျမာက္ စြမ္းအားအႀကီးဆုံး စစ္တပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ (Wikimedia)

Global Fire Power Index က ေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စစ္တပ္ထက္ အင္အားသာလြန္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

နယ္နိမိတ္ေရးရာ အျငင္းပြားစရာအေျခအေနအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ဖူးေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းမ်ားအတြင္း ဆက္ဆံေရးအဖုအထစ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္အနီးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္ျဖန္႔ထားေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ၾကား ထိပ္တိုက္ပဋိပကၡမ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္ေျခအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ စစ္ေရးသုေတသီမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၇ အတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္ Global Fire Power Index ညႊန္ကိန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ဆတြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းမ်ား၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကမၻာေပၚရွိ အင္အားအေတာင့္ဆံုး စစ္တပ္မ်ားစာရင္း၏ အဆင့္ ၃၁ ေနရာ၌ရွိေနၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္တပ္ကမူ အဆင့္ ၅၇ ေနရာတြင္သာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံလူဦးေရခ်င္းယွဥ္ပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အလြန္မ်ားျပားေသာ္လည္း စစ္မႈေရးရာ စုဖြဲ႕မႈတြင္မူ ျမန္မာ၏ ေနာက္တြင္သာ ရွိေနေၾကာင္း အဆိုပါ စစ္တမ္းက ဆိုသည္။ Global Fire Power Index သည္ ႏုိင္ငံအလုိက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ၊ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္၊ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလႏွင့္ လက္နက္ႀကီးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေတာင့္တင္းမႈတို႔ကို ဘက္ေပါင္းစံု အေျချပဳတြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္အင္အား၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၌ အၿမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၅၁၆,၀၀၀ မွ်ႏွင့္ အရန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၁၀,၀၀၀ မွ် ရွိေနေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္မူ အၿမဲတမ္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၂၅,၀၀၀ ႏွင့္ အရန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၆၅,၀၀၀ မွ်သာ ပိုင္ဆိုင္သည္။ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္တြင္ ျမန္မာက ေဒၚလာ ၂ဒသမ၄ ဘီလီယံမွ် အသံုးျပဳေနၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ဘတ္ဂ်တ္သည္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅၉ ဘီလီယံခန္႔ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေလတပ္တြင္ ေလယာဥ္ ၁၆၆ စီးရွိၿပီး ျမန္မာဘက္တြင္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ ေလယာဥ္ ၁၃၃ စီး ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ရဟတ္ယာဥ္ ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္မူ ျမန္မာက ၈၆ စီးျဖင့္ အသာရေနၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ၆၁ စီးသာရွိေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္း၌ ပါရွိသည္။

ၾကည္းတပ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တင့္ကား ၅၉၂ စီးႏွင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ၁,၃၅၈ စီး ရွိေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ တင့္ကား ၅၃၄ စီးႏွင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ၉၈၂ စင္းမွ်သာ ပိုင္ဆိုင္သည္။ လက္နက္ႀကီး ယူနစ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္လည္း ျမန္မာဘက္က ထင္ထင္ရွားရွား သာလြန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္တြင္ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာေျခာက္စင္း အပါအဝင္ေရယာဥ္ ၈၉ စင္းမွ်ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္ ေရယာဥ္ ၁၅၅ စီးမွ် အသံုးျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္သည္ ေရငုပ္သေဘၤာႏွစ္စီးကို ဝယ္ယူထားသည္။

ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာအေရအတြက္အရမူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ျမန္မာထက္ ပိုင္ဆိုင္မႈပိုမ်ားၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္ ဖရီးဂိတ္ ငါးစင္းရွိေၾကာင္း စစ္တမ္း၌ ပါရွိသည္။

 Global Fire Power Index စစ္တမ္းအရ ကမၻာေပၚတြင္ စစ္အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ အေမရိကန္က ဦးေဆာင္ေနၿပီး ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔က အေမရိကန္ေနာက္တြင္ အစဥ္လုိက္ရွိေနၾကသည္။ ယင္းႏုိင္ငံႀကီးမ်ားေနာက္တြင္ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္၊ တူရကီ၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ အီဂ်စ္တို႔လည္း ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံ စာရင္းဝင္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

—Ref: Global Fire Power Index, Dhaka Tribune

Top News