ယခုတစ္ပတ္ထုတ္ စာအုပ္(၉)အုပ္

စာေရးသူစာအုပ္အမည္ေစ်းႏႈန္းစာအုပ္တိုက္

ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ကမၻာလွည့္၅,၀၀၀စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ

သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း

ဆူးငွက္စံေတာ္ခ်ိန္မႏၲေလး၃,၀၀၀စာေပခရီးသြားမ်ား

ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးမာ့က္စ္ဝါဒႏိုင္ငံေရး၃,၅၀၀ယဥ္မ်ိဳးစာေပ

ေဘာဂေဗဒ

ပါရဂူဒိဗ်ာ၄,၀၀၀စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ

ေမာင္ေသြးသစ္ေသနတ္ေျပာင္းမ်ား ၃,၅၀၀ငါတို႔စာေပ

လွည့္ၾကေလာ့

ေဇာ္ဂ်ီအၿမဲတမ္းစြဲလမ္း၂,၈၀၀စာေပခရီးသြားမ်ား

တစ္ဂဏန္းစာမူမ်ား

သက္ဝင္းျမင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၃,၀၀၀ေခတ္ျပတိုက္

အျပစ္လား

ရဲျမလြင္စစ္သူႀကီးကို၇,၀၀၀ကြမ္းၿခံလမ္း

သတ္ပစ္ျခင္း

ဟံသာဝတီဦးဘရင္ဦးဘရင္၂,၂၀၀စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ