ႏိုင္ငံျခားသားအခ်ဳိ႕ e Visa အတုျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ဟုဆို

 e Visa အတုကိုင္ေဆာင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တစ္လလွ်င္ပ်မ္းမွ် ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦး လာေရာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား သည္ ၾကားခံကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္ ေပးသည့္ e Visa အတု ကိုင္ ေဆာင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ဆီမွာ အရင္က Mr.A အတြက္ ထုတ္ေပးထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းရွိတယ္။ အဲဒါကို ၾကားခံကုမၸဏီက Mr.B အတြက္ အတုလုပ္ၿပီး ထုတ္ေပးလိုက္ တယ္’’ဟု အမည္မေဖာ္လုိသူ အရာရွိက ေျပာသည္။


အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ e Visa ဝန္ ေဆာင္မႈကို evisa.moip.gov.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုတည္း၌ သာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည္။

‘‘အတုနဲ႔ ဝင္ေရာက္လာသူ ေတြကို ျပန္စစ္ရတယ္။ တခ်ဳိ႕က သူတကယ္ေလွ်ာက္ထားတယ္ဆို ရင္ ဝင္ခြင့္ေပးလိုက္တာမ်ဳိးလည္း ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ ျငင္းပယ္လိုက္ရ တာမ်ဳိးလည္းရွိတယ္’’ ဟု အထက္ပါအရာရွိက ေျပာသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ e Visa ကို ကမၻာလွည့္ဗီဇာအျဖစ္ ႏိုင္ငံ၁၀၀ သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ၿပီး လုပ္ ငန္းဗီဇာအျဖစ္ ၅၂ ႏိုင္ငံသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည္။

 ကမၻာလွည့္ဗီဇာအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၅၀ ေကာက္ခံၿပီး လုပ္ငန္းဗီဇာအတြက္ ကန္ေဒၚ လာ ၇၀ ေ ကာက္ခံသည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔မွာဆိုရင္ ၾကားခံ ကုမၸဏီေတြထက္ ေစ်းလည္း သက္သာတယ္။ ဒါကို ဧည့္သည္ ေတြ အသိနည္းေနတာေပါ့။ ဝန္ ေဆာင္မႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကေတာ့ သံုးရက္အတြင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ထိုအရာရွိက ေျပာသည္။

e Visa အတုျပဳလုပ္ျခင္း တားဆီးႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဘာသာစကားမ်ဳိးစံု ထည့္သြင္းထားသင့္ေၾကာင္း Nature Dream ခရီးသြားကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ေဒၚစံပယ္ေအာင္က အႀကံျပဳသည္။

‘‘အတုလုပ္သူေတြကို e Visa အတုကိုင္ေဆာင္လာသူေတြကေနတစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းသင့္တယ္။ ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုသာရွိ ရင္ၾကားခံအတုလုပ္သူေတြက ပေပ်ာက္သြားမွာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ e Visa ကို ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၁ရက္တြင္ စတင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားဦးေရ ကိုးသိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္သ႔ို ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားသည္။