ရတနာပံုတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ (၂၉)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ အခမဲ့႐ိႈးပြဲမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပမည္

မႏၲေလးတိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္(ရတနာပံု)၏ (၂၉)ႏွစ္ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အခမဲ့ေတးဂီတပြဲမ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ား ထည့္သြင္း က်င္းပမည္ဟု ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးသိန္းမင္းေအာင္က ေျပာသည္။


အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ဧၿပီ ၇၊ ၈ ရက္တို႔တြင္ နံနက္ ၈ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ဥယ်ာဥ္ဝင္ေၾကး လူႀကီး က်ပ္ ၁,၀၀၀၊ ကေလး ၅၀၀ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ခါတိုင္းႏွစ္ေတြက ဒီ ေလာက္ႀကီးေတာ့ မလုပ္ဘူး။ ဒီႏွစ္မွ ထူးထူးျခားျခားေလး လုပ္ျဖစ္ တာ။ လုပ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း က ဥယ်ာဥ္အထိမ္းအမွတ္အမ်ား ျပည္သူအမွတ္တရျဖစ္ေအာင္ ရယ္၊ ကေလးငယ္ေတြလည္း တိရစၧာန္ေတြကို ထိန္းသိမ္းသင့္ တာ၊ သနားၾကင္နာတတ္ေအာင္ ပညာေပးခ်င္တာေလးေတြေရာ ေပါ့။ လာတဲ့သူေတြကိုလည္း အ မွတ္တရပစၥည္းေလးေတြ ေပး တာေရာပါမယ္’’ဟု ဦးသိန္းမင္း ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

(၂၉)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအ မွတ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားသည္ ၁၀ ေပ×၁၂ ေပ ေျမေနရာအတြက္ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းႏိုင္ၿပီး ပြဲေတာ္အတြင္း မ်က္လွည့္ျပပြဲ မ်ား၊ ဂိမ္းကစားနည္းမ်ားထည့္ သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ရတနာပံုတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ တြင္ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ ၃၆ မ်ိဳးမွ ၃၁၅ ေကာင္၊ ေက်းငွက္သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ ၅၁ မ်ိဳးမွ ၄၁၆ ေကာင္ႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ ၁၃ မ်ိဳးမွ ၃၆၉ ေကာင္ ျပသထားသည္။