ေႏြကာလသဘာ၀ေဘးမ်ား သတိျပဳေနထိုင္ရန္ မုိးဇလထုတ္ျပန္

 ေႏြကာလတြင္ ျဖစ္ တတ္သည့္သဘာ၀ေဘးမ်ားကုိ သတိျပဳေနထုိင္ရန္ မုိးေလ၀သ ႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန က သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ေႏြကာလျဖစ္သည့္ မတ္လ ႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားအတြင္း ေန႔အပူ ခ်ိန္ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာ ရာမွ မြန္းလြဲႏွင့္ ညေနပုိင္းတို႔တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မုိးႀကိဳး ပစ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊မုိးသီး ေႂကြျခင္းႏွင့္ ေနရာကြက္မုိးရြာ ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း မတ္လ ၁၅ ရက္ညက သတိေပးထား သည္။


၂၀၁၆ ေႏြရာသီက ရင္ဆိုင္ ရေသာေလျပင္းေၾကာင့္ လူ ၄၄ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ေႏြရာ သီတြင္ ၃၂ ဦးေသဆုံးခဲ့၍ ေႏြ ရာသီသဘာ၀ေဘးမ်ားကုိ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ မေနထုိင္သင့္ေၾကာင္း မုိးဇလဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္မုိးဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၀န္ႀကီးဌာနက မတ္လ၊ ဧၿပီ ႏွင့္ ေမလတို႔တြင္ ေလျပင္းတိုက္ ခတ္ျခင္းႏွင့္ မုိးသီးေႂကြက်ျခင္း၊ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္းႏွင့္ မုိးႀကိဳးပစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနအိမ္ မ်ား ႀကံ႕ခုိင္ေအာင္ျပင္ဆင္ထား ရန္ သတိေပးခ်က္ကုိ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔လယ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

 ေႏြကာလသတိေပးခ်က္ အျပင္ အေနာက္ဘက္မွ ေရြ႕ လ်ားလာေသာ ေလေပြလႈိင္းမ်ား အရွိန္ေၾကာင့္ စစ္ကုိင္း၊မႏၲေလး၊ မေကြး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ မတ္လ ၁၆ ရက္ မွ ၁၈ ရက္အတြင္း အခ်ိန္အခါမ ဟုတ္မုိးရြာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ထားသည္။