ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ထုိင္းနယ္စပ္အထိ ေဖာက္လုပ္မည့္ကားလမ္း စီမံကိန္းကို KNU ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မည္

တနသၤာရီအစိုးရႏွင့္ KNU တာ၀န္ရွိသူမ်ား မတ္လ ၁၅ ရက္က ေတြ႕ဆံုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Joelay Mg Facebook)

 ထားဝယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္မွ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္အထိ ေဖာက္လုပ္မည့္ ႏွစ္လမ္းသြား ကားလမ္းစီမံကိန္း အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အႀကိဳေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္က တိုင္းအ စိုးရအဖြဲ႕႐ံုးသို႔ KNU တာဝန္ရွိသူ မ်ားကို ေခၚယူ၍ ယင္းစီမံကိန္း လမ္းအူေၾကာင္း ေဖာက္လုပ္မႈ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပါဝင္မည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြေပးေရး ကိစၥမ်ားပိုမိုအဆင္ ေျပေစရန္ႏွင့္ ယခင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ သည့္ မတ္ေစာက္ေသာ လမ္းအူ ေၾကာင္းေလးေနရာအတြက္ လမ္း လႊဲေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ထပ္မံပါ ဝင္မည့္ ေျမဧရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ အႀကိဳေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းခဲ့ ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။

‘‘KNU က အစိုးရနဲ႔ဌာနဆိုင္ ရာေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ရင္းရင္းႏွီး ႏွီး ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ လုပ္ခ်င္တယ္။ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ခံစားေနရတာက ေနရာမေပးဘူး၊ အသိအမွတ္မျပဳ ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့အဲဒီလိုမ ဟုတ္ဘူးလို႔ ျပန္ရွင္းျပတယ္။ သူ တို႔ဘက္ကေတာ့ (အစိုးရအေန နဲ႔) သူတို႔ကို အေလးထားၿပီး ရင္း ရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံရင္ ေက်နပ္ပါ တယ္လို႔ အဲဒါေလးေတြေတာင္း ဆိုသြားတယ္’’ ဟု ၎က ရွင္းျပ သည္။

လမ္းဧရိယာႏွင့္ မလြတ္ သည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေျမ ယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ႏိုင္ငံတ ကာစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ တြက္ခ်က္၍ ေပးအပ္ရန္စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္း ထြန္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗဟိုက ထုတ္ တဲ့အေပၚမွာ NCA ရဲ႕ စာခ်ဳပ္အ ရ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၿပီးမွ အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ သူတို႔သိတဲ့အတြက္ ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းတဲ့သေဘာပါ။ အခုလို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမယ္ဆို တာ ေကာင္းတဲ့ အလားအလာပဲ’’ ဟု ၿမိတ္- ထားဝယ္ခ႐ိုင္ (KNU) တပ္မဟာ (၄) ဆက္ဆံေရး႐ံုးတာ ဝန္ခံ ဖဒိုေစာဖလို႔စိုးဝင္းက ေျပာ ၾကားသည္။

KNU သည္ အစိုးရႏွင့္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္ စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ သျဖင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္ပါျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြား ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုင္ ပင္ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္က သေဘာ ထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းစီမံကိန္း သည္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအ တြင္းရွိ သဘာဝသစ္ေတာဧရိယာ ကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ထိုင္းအ စိုးရ၊ ဂ်ပန္အစိုးရ၊ စီမံကိန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္သူႏွင့္ ေငြ ေၾကး ေထာက္ပံ့မည့္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈမ်ားအ တြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ KNU ၏ေျမယာမူဝါဒ၊ သစ္ေတာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံၫႊန္း မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ကို ၂၀၁၈ ႏွစ္လယ္တြင္ ျပန္ လည္စတင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းကိုးခု ကနဦးအေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ ထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္ မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္ ဆန္းက ေျပာဆိုထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လဆန္းက ဖာပြန္ခ႐ိုင္ လြယ္မူပေလာေဒသ၌ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၍ လာ ေရာက္သည့္အေပၚ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ​​ ႐ံုး (KNU) တပ္မဟာ (၅) တို႔အ ၾကား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ရာမွ တိုက္ပြဲေလးႀကိမ္ ျဖစ္ပြားၿပီး စစ္ေရးတင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း KNU ကအတည္ျပဳထားသည္။

More in News Section