မႏၲေလးတကၠသုိလ္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အႀကီးစားျပင္ဆင္မည္

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယသက္တမ္းအရင့္ဆုံး မႏၲ ေလးတကၠသုိလ္ကုိ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဘက္စုံအဆင့္ ျမႇင့္တင္ မြမ္းမံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ ႀကီးဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာ သည္။

ယမန္ေန႔ကက်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၌ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာလွမုိး၏ ေမးခြန္းကုိ ၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

၁၉၂၁ တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ အျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္သည္ လက္ရွိ တြင္ သက္တမ္းႏွစ္ ၁၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး တကၠသုိလ္အျဖစ္ သက္တမ္းႏွစ္ ၆၀ ရွိၿပီျဖစ္၍ အေဆာက္အအုံအ မ်ားစု ပ်က္စီးယုိယြင္းေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမုိးကေျပာ သည္။

မႏၲေလးတကၠသုိလ္ဘက္စံု ျပဳျပင္အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ဦးစား ေပးအဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။ ပ်က္စီးယုိယြင္းေန သည့္ အဓိကအေဆာက္အအုံကုိ ျပဳျပင္မည့္အျပင္သက္တမ္းရင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားေနရာတြင္ ေခတ္မီ ငါးထပ္စာသင္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားခန္း၊ သုေတသနဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ၏ သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္း ပုံကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲတင္ျပထား ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္အတည္ျပဳ ခ်က္ရရွိပါက လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းပုိမုိရရွိေစႏုိင္သည့္ ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္မည္ ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦး၀င္းေမာ္ထြန္း က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးတကၠ သုိလ္သည္ ႏုိင္ငံတကာတကၠ သုိလ္ႏွင့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း ၃၃ ခုႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ မ်ားေရးထိုးကာ သင္ၾကား၊ သင္ ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသ နလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနသည္။