တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲဓာတုေဗဒေမးခြန္းတြင္ သင္႐ုိးပယ္ထားသင္ခန္းစာမ်ားထည့္ေမးခဲ့၍ ေက်ာင္းသားမ်ားမနစ္နာရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုဆုိ

ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္ ေျဖဆိုၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာေသာ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲဓာတုေဗဒေမးခြန္းတြင္ သင္႐ုိးမွပယ္ထားသည့္ သင္ခန္း စာမ်ားထည့္ေမးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမနစ္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။


၂၀၁၅ကတည္းက ပယ္ ဖ်က္ခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ကုိ စာေမးပြဲေမးခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေမးျမန္းခဲ့မႈေၾကာင့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမနစ္နာေစေရး အ မွတ္ေပါင္းထည့္ေပးရန္ ေတာင္း ဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္။

‘‘စာစစ္မွဴးခ်ဳပ္(သက္ဆုိင္ ရာ ဘာသာရပ္ပါေမာကၡ(ဌာန မွဴး))ေတြစုၿပီး အစည္းအေ၀းေတြ လုပ္ေနပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းေတြ ကုိ စာစစ္မွဴးခ်ဳပ္ေတြဆြဲမွာဆုိ ေတာ့ အဲဒီမွာသူတို႔အေသးစိတ္ လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ေမးခြန္းလြဲ တယ္၊ ျပဳတယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမွတ္ေပါင္းေပးရတဲ့ သေဘာရွိ တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ မနစ္နာ ေအာင္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ လိမ့္မယ္’’ ဟု အဆုိပါတာ၀န္ရွိသူ ကေျပာသည္။

ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္ေမး ခြန္းနံပါတ္ 1(f) ႏွင့္ 8.(a).(i) တို႔ တြင္ ယခင္ကဓာတုေဗဒဘာသာ ရပ္ျပ႒ာန္းစာအုပ္အခန္း(၁၃)ပါ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ထည့္ေမးထား ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိေမးခြန္းနံပါတ္ကုိ ေရွာင္လႊဲေျဖ  ဆုိခဲ့သည္ဟု ဓာတုေဗဒဆရာအ ခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

‘‘ဒီပုစၧာကုိေျဖဖုိ႔ နံပါတ္တပ္ တဲ့ကေလးလည္းရွိတယ္။ ဒါကုိ ေရွာင္ၿပီး တျခားအပုဒ္သြားေျဖလုိ႔ မေျဖလာႏုိင္တဲ့ ကေလးလည္းရွိ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါေတြအတြက္ အမွတ္ေပးကုိေပးရမယ္’’ ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဓားေသြး ေက်ာက္ကုိယ္ပုိင္အထက္တန္း ေက်ာင္း CEO ဆရာဓား(ကုန္း ေဇာင္း)ကဆုိသည္။

‘‘8.(a) က (ii)ကတြက္စာ၊ ပိုင္တဲ့အပုဒ္လည္း ျဖစ္ေနေတာ့ အေပၚကဟာကုိ မသိေပမယ့္ အဲဒါပဲေရြးေျဖခဲ့တာ။ ဆရာမ ေတြကေတာ့ အဲဒီအပုဒ္က ျဖဳတ္ ထားတဲ့ဟာမုိ႔ အမွတ္ေပးရင္ ေပး မယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာတယ္’’ ဟု အ ထက(၃)ၾကည့္ျမင္တိုင္တြင္ေျဖ ဆုိသူမသင္းသင္းႏုိင္ကဆုိသည္။

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲအ ေျဖလႊာမ်ားကုိ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာအ ထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ား က စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး အမွတ္ ေပးစည္းမ်ဥ္းပုံစံကုိ စာစစ္မွဴးခ်ဳပ္ ၁၀ ဦးက ေရးဆြဲသည္။