ေလာင္းကစား၀ိုင္းႏွင့္ ဒိုင္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္းက်ပ္စြာ တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းအစိုးရအား တိုက္တြန္း

 ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေနေသာ အစိုးရ၏ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ ဥပေဒမဲ့ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ဒိုင္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္းက်ပ္စြာတားဆီးပိတ္ပင္အေရးယူရန္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္က်င္း ပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔ ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ယင္းကဲ့သို႔ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ အသိပညာႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား အားနည္းမႈကို အေျခခံၿပီး နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေလာင္းကစားမႈမ်ား ဦးေမာ့လာေနေၾကာင္း ၎က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထုိင္သည့္ အေျခခံ လူတန္း စားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အ ခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ႀကံဳ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔လုပ္ အားခရရွိမႈသည္ မိသားစုတစ္ခုမဆိုထားႏွင့္ မိမိတစ္ဦးတည္းဘ၀ရပ္တည္မႈရရွိရန္ အလြန္ပင္ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ဘ၀ရပ္တည္မႈခက္ခဲေနသူ မ်ားကို ထြက္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ မေရရာ၊ မေသခ်ာေသာ ေလာင္း ကစားနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေလာင္းက စားသမားမ်ားက ဥပေဒမဲ့လုပ္စား ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ေလာင္းကစားကို အေျခခံ ၿပီးေတာ့ ရပ္ရြာအတြင္း ခိုးဆိုးလု ယက္မႈေတြ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစပါ တယ္။ သက္ဆိုင္ရာေတြကို ေျဖ ရွင္းဖို႔ ေျပာေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ ထမ္းအင္အားလံုေလာက္မႈအား နည္းတာကို အေၾကာင္းျပတယ္။ ေလာင္းကစားျပႆနာကို ေျဖရွင္းရင္ က်န္တဲ့ဒုစ႐ိုက္ျပႆနာေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္။ ဒါကိုမေျဖ ရွင္းတာဟာ ျပႆနာကို တိုးပြား ဖို႔ ေမြးထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္’’ ဟု ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေလာင္းကစားဒိုင္ မ်ားသည္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္သင့္၍ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ တိမ္း ေရွာင္ထြက္ေျပးကာ ျပန္လာသူမ်ား၊၎တို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အစဥ္အလာရွိသူမ်ားသာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ၿမိဳ႕ရြာတြင္ မည္သူ႕ကိုမဆို ေမးျမန္းပါက ေလာင္းကစားလုပ္သူကိုသိရွိၿပီး ထိုသူမ်ားအား ျပည္သူမ်ားက အမုန္းခံ၊ အႏၲရာယ္အျဖစ္ခံ၍ တိုင္ၾကားရမလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥမ်ားကို ေဒသအတြင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားမသိျခင္းသည္ ထူးဆန္းအံ့ၾသစရာေကာင္းေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

 ေလာင္းကစားမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ေျမ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ကိုကိုဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စြာလိႈင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တိက်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိပါက ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 ထိုေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ား ႏွင့္ ဒိုင္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္းက်ပ္စြာ တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူေရး ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တညီတၫြတ္တည္းေထာက္ခံၿပီး လာမည့္ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ အဆိုပါကိစၥကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။