ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္အစိတ္အပိုင္းမ်ား မေရာင္းခ်ေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းရွိ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအား အသိပညာေပး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအား မတ္လ ၁၆ ရက္က ေတြ႔ဆံုေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေစ်းတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္အ စိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈမရွိေစ ေရး ေစ်းဆိုုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအား အ သိပညာေပးျခင္းကို မတ္လ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေစ်း  သည္  ကမၻာလွည့္ခရီးသြားအ မ်ားဆံုုး လာေရာက္ေသာေနရာ ျဖစ္ၿပီး ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္အစိတ္ အပုိင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈမ်ား၍ သစ္ေတာဦးစီး ဌာန၊ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာန၊ WWF- ျမန္မာတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္သည္။


WWF - ျမန္မာ စစ္တမ္း အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း တြင္ ဆင္စြယ္ျဖင့္္ျပဳလုပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ေရာင္း ၀ယ္သည့္ဆိုင္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ၿပီး ေရႊတိဂံုေစတီ၌ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ ဆင္စြယ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္း မ်ား၊ အျခားေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ အစိတ္အပိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား ေသာ ပစၥည္းမ်ား လက္၀ယ္ရွိေန ပါက သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔လာ ေရာက္ရန္ တရား၀င္ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ရွိေရး မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း အလံုသစ္ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚခင္သီတာထြန္း ကေျပာသည္။

‘‘မွတ္ပံုတင္တာကလည္းတ ရား၀င္ေရာင္းခ်ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိရွိေနတဲ့ဟာကို တရား၀င္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳတာပါ။ အဲဒီ ပစၥည္းကို တျခားသူက ၀ယ္မယ္ ဆိုရင္လည္း ေနာက္၀ယ္မယ့္သူ ကမွတ္ပံုတင္ ထပ္လုပ္ရမွာပါ’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

WWF-ျမန္မာသည္ ေတာ ႐ိုင္းတိရစာၦန္ အစိတ္အပိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ ပညာေပး ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး အေရး ယူမည္ဟု WWF- ျမန္မာမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘ရန္ကုန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပညာေပးကာလၿပီး အေရးယူမႈ အပိုင္းကို တရား၀င္စာထုတ္မွာ ပါ။ ကြၽန္မအခုလိုလုပ္တာလည္း  ခ်က္ခ်င္းလံုး၀ မေရာင္းရေတာ့ ဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ပညာေပးတာပါ’’ ဟု WWF - ျမန္မာမွ တာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ဆိုင္မွာ ဆတ္ ခ်ိဳ၊ ေတာင္ဆိတ္ခ်ိဳေတြရွိတယ္။ ေတာ၀က္စြယ္လည္း ရွိတယ္၊ ေနာက္ အေကာင္တစ္ေကာင္ရဲ႕ သြားေတြလည္းရွိတယ္။အဲဒါေတြ ေရာင္းကုန္ရင္ထပ္မေရာင္းေတာ့ ဘူး’’  ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေစ်းမွ ပစၥည္းေဟာင္းေရာင္းခ် သူ ဦး၀င္းေမာင္ကေျပာသည္။

ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္အစိတ္ အပိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအရတားျမစ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ကို ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာေရာင္းခ် ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ယင္းပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္​၍ မွတ္ ပံုတင္မေပးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ  တီ ေစ်းမ်ားဌာနမွဴး ေဒါက္တာတိုး ေအာင္ကေျပာသည္။

WWF-ျမန္မာသည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီကလည္း ေရႊ တိဂံုေစတီေတာ္ရွိ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္ မ်ားအား ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္အ စိတ္အပိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္မႈမရွိေစရန္ အ သိပညာေပးေဆြးေႏြးခဲ့သည္။