အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း အိမ္ၿခံေျမထိန္းခဲ့၍ စီးပြားေရးစနစ္တက် ဖံြ႕ၿဖိဳးလာဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ တိုက္တာအေဆာက္အအံုမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အ တြင္း အိမ္ၿခံေျမကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစနစ္တက်ရွိလာေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္က်င္းပ သည့္ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ Myanmar Infrastructure Summit ၌ ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘အိမ္ၿခံေျမေၾကာင့္ စီးပြားေရး ေႏွာင့္ေႏွးသြားတာဆိုတာထက္ အိမ္ၿခံ ေျမေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမိုးပ်ံပူ ေဖာင္းေပါက္သလုိမျဖစ္ဖို႔ ထိန္းညႇိ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထိန္းညႇိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ စနစ္တက်ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေတြ႕ျမင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး က႑နယ္ပယ္ႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား စနစ္တက ်ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရတည္ ၿငိမ္မႈ ရွိလာေစရန္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမက႑ လႈပ္ခတ္မႈက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘဏ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရကဘဏ္မ်ား ေတာင့္တင္းခုိင္မာရန္ အိမ္ၿခံေျမကို ထိန္းသိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အိမ္ခန္းလုိအပ္ခ်က္ ရာဂဏန္းရွိၿပီး အလယ္ အလတ္တန္းစား အိမ္ရာ လုိအပ္မႈ ေထာင္ဂဏန္းရွိေန သည္။ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အတြက္ အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္ သိန္းခ်ီရွိေနၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း တစ္ခု တည္းအတြက္ အေျခခံအိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္ တစ္သိန္းခဲြရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၆ ေမလက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွ ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေန ဆဲ၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္ အအုံ ၁၈၅ လုံးကုိ တုိင္းအစုိးရက ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္မႈ စိစစ္ ေရးေကာ္မတီက ေဆာက္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းေစခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေကာ္မတီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဦး ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး  ေလာက၌ ႀကီးမားေသာ ဂယက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အထပ္ျမင့္အ ေဆာက္အအုံရာႏွင့္ခ်ီ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ သည္။

More in News Section