အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းမွ အခြန္သက္သာခြင့္ လႊတ္ေတာ္ပယ္ဖ်က္

အခြန္သက္သာခြင့္ေပးရန္ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲမည္

ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳမည့္အစီအစဥ္သည္ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ ႒ာန္းရမည့္ကိစၥျဖစ္၍ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳရန္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္သည္။

ယမန္ေန႔ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းကို တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳရာ လႊတ္ေတာ္က ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

‘‘ရလာမယ့္ ပိုက္ဆံကလည္း သိပ္ၿပီးေတာ့ရလာႏုိင္စရာမရွိဘူး။ ရလာမယ့္ေငြေၾကးထက္ ထူေထာင္ထားတဲ့ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္ယြင္းသြားမယ့္အလားအလာ ပိုၿပီးေတာ့မ်ားေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္လိုက္တာပါ’’ဟု ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာသည္။

အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သီးျခား ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ တင္သြင္းရေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ျပည့္စံု လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေလ့ လာေတြ႕ရွိသည္ဟု ယမန္ေန႔က တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏွစ္စဥ္ အခြန္ပံုမွန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာ မႈမရွိေစရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ သတ္ မွတ္ခြင့္ျပဳကာလ ကုန္ဆံုးသည့္ အခါ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို တိက်စြာေဖာ္ ျပရန္လိုအပ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ ျဖင့္ သက္သာခြင့္ျပဳသည့္ အခြန္ ကို မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါက ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းလိုေၾကာင္း ေကာ္ မတီကဆိုသည္။

၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ အခြန္ ေလွ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္ကို ဧၿပီ တြင္ မျပ႒ာန္းဘဲ ေရႊ႕ဆုိင္းမည္ဆို ပါက တံု႔ဆုိင္းေနေသာ လက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအရ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ႏိုင္ၿပီး စီးပြား ေရးအက်ပ္အတည္း ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ ေၾကာင္း မတ္လ ၁၉ ရက္က ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ ၾကားထားသည္။

အခြန္သက္သာခြင့္ ဥပေဒ ေရးဆြဲရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဗဟိုဘဏ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္ သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ အစရွိ သည့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးရန္ လို အပ္ေၾကာင္းလည္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက တိုက္တြန္း သည္။

‘‘အခု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက အႀကံျပဳသံုးသပ္ၿပီး ေတာ့ ေျပာထားတဲ့အတိုင္းပဲ ဆိုင္ ရာဌာနေတြရိွမယ္။ UMFCCI အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိမယ္။ ေနာက္ လိုအပ္ရင္လည္း လိုအပ္သလို အခြန္ေဆာင္တဲ့၊ အခြန္ထမ္းထား တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ဒီလို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထပ္သံုးသပ္ ၿပီးေတာ့ ျပည့္စံုသည္ထက္ ျပည့္ စံုေအာင္ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ အျဖစ္နဲ႔ ေရးဆြဲဖို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္’’ဟု စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က မီဒီယာမ်ားအား ေျပာသည္။

အခြန္သက္သာခြင့္ေပးရန္ သီးျခားဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္ ျမန္ဆန္မႈရွိ၊ မရွိ ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားအေပၚ မူတည္ေန ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။‘‘အခုၿပီး တာနဲ႔ စလုပ္မွာပါ။ ျမန္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ျဖစ္လာေအာင္ေပါ့။ ေဆြး ေႏြးရင္းနဲ႔မွ ျဖစ္လမွာေပါ့။ အခု ေနမွာေတာ့ အတိအက်ေျပာလို႔ မရဘူး’’ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

အခြန္သက္သာခြင့္ ျပ႒ာန္း ခ်က္ပုဒ္မ ၂၅ ကို ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္အတည္ျပဳခဲ့ရာ သက္သာခြင့္ မ်ား မႏုတ္မီ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ ကင္းေသာ ဝင္ေငြအေပၚ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ သားမဆို အေျခပစၥည္းတစ္ရပ္ ရပ္ ဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း အသစ္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းတိုး ခ်ဲ႕ျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ဝင္ေငြမွ ဝင္ေငြရလမ္းတင္ျပႏိုင္ သည့္ ဝင္ေငြရွိပါက ႏုတ္ပယ္ေပး မည္ျဖစ္သည္။

က်န္ရွိေနသည့္ စည္းၾကပ္မႈ မွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြ အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြ ရလမ္းတင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါက အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ဝင္ေငြအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း က်ပ္သိန္းသံုးရာ အထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း သံုးရာထက္ေက်ာ္လြန္ပါက က်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္အထိ ၂၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ အထက္ျဖစ္ပါက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ေစရန္ သတ္မွတ္ထား သည္။

‘‘ဒါအရင္တုန္းက ႏႈန္း အတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အရင္ႏွစ္က ႏွစ္အတိုင္းပါပဲ’’ဟု အခြန္သက္သာခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္၍ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဝင္ေငြ ခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာသည္။