အေမရိကန္၏ အရွည္ၾကာဆံုးစစ္ပြဲမွ အမွန္တရား

U.S. Army

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္ အ ရွည္ၾကာဆံုး စစ္ပြဲျဖစ္ေသာ ၁၇ ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ပဋိပကၡသည္ စစ္ေျမျပင္၌ အဆံုးသတ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းစစ္ပြဲကို ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းတြင္သာ ေျဖရွင္းႏုိင္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားမထားဘဲ တာလီ ဘန္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမည္ ဟူေသာ အာဖဂန္နစၥတန္သမၼတ အက္ရွ္ရက္ဖ္ဂါနီ၏ ၿပီးခဲ့သည့္လ အတြင္းက ရဲရင့္ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈ သည္ ႀကိဳဆိုရမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ႀကီးမားေသာ အ ခက္အခဲမ်ားလည္း ရင္ဆုိင္ေတြ႕ မည္ျဖစ္သည္။


မစၥတာဂါနီ၏ အဆိုျပဳခ်က္ သည္ တာလီဘန္အဖြဲ႕ကို တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသိအ မွတ္ျပဳ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးကာ တာလီဘန္အဖြဲ႕အ ေပၚ ကုလသမဂၢ၏ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီး မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ရည္မွန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တာလီဘန္အဖြဲ႕က အာဖဂန္နစၥ တန္ အစိုးရကုိ အသိအမွတ္ျပဳရ မည္ျဖစ္ကာ အာဖဂန္အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ ဝင္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရ မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ တာလီဘန္အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္ စိတ္ဝင္စားသည္ဆုိေသာ အ ေထာက္အထားမ်ားရွိသည္ဟု ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း အာဖဂန္ နစၥတန္သို႔ အမွတ္မထင္လည္ပတ္ ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဂ်င္မ္မက္တစ္က ေျပာၾကားသည္။ မစၥတာဂါနီ၏ အဆုိျပဳခ်က္ကို တာလီဘန္အဖြဲ႕က တရားဝင္တုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ယခင္က အေမရိကန္႐ုပ္ေသးမ်ားဟု ၎တို႔သေဘာထား ေသာ အာဖဂန္အစိုးရႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ယင္းအစား ကဘူးလ္ အစိုးရမပါဝင္ဘဲ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးရန္ အခုိင္အမာေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကဘူးလ္ အစိုးရကို သိကၡာခ်ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရ ကမူ အာဖဂန္ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပး ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ ဝါရွင္ တန္က တစ္ခန္းတစ္က႑ပါဝင္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဖဂန္ အစိုးရေနရာ အစားဝင္ယူရန္ မဟုတ္ေပ။

မစၥတာဂါနီ၏ ကမ္းလွမ္းမႈ ကို တာလီဘန္အဖြဲ႕က ျငင္းပယ္ သည္ဆုိပါက အာဖဂန္နစၥတန္ တြင္ အေမရိကန္ စစ္ဘက္ကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ ခ်ထားမႈ အတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာရွိ သလားဆိုသည္ကို ေမးရမည့္အ ခ်ိန္ျဖစ္သည္။

တာလီဘန္အဖြဲ႕သည္ ဆက္ လက္အင္အားေတာင့္တင္းေနၿပီး ႏုိင္ငံ၏ သံုးပံုတစ္ပံုကို ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္ (သို႔မဟုတ္) ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိေနေသးသည္ဆုိျခင္းမွာ ျငင္းမရေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ယင္းအဖြဲ႕ အားနည္းသြားေစရန္ အာဖဂန္ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔၏ တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိ ေနေသာ္ျငား ၎တို႔ တျဖည္းျဖည္း ဆက္လက္ႀကီးထြားေန သည္။ 

အိုဘားမားေခတ္ေစာေစာ ပိုင္းက အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕အေရ အတြက္ကို တစ္သိန္းအထိ တိုးျမႇင့္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေနတိုး မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ ေလးေသာင္းပါ ထပ္ေပါင္းခဲ့ေသာ္လည္း တာလီ ဘန္အဖြဲ႕ကို အႏုိင္မရခဲ့သလို သိသိသာသာ အားနည္းသြားေစ ရန္ပင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

သူ၏ သမၼတ လက္ထက္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သမၼတအိုဘားမား က အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕အေရအ တြက္ကို တစ္ေသာင္းအထိ ေလွ်ာ့ ခ်ခဲ့ၿပီး တာလီဘန္မ်ားကို တိုက္ ခိုက္ေနေသာ အာဖဂန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အား ေလ့က်င့္သင္ၾကား၊ အႀကံ ဉာဏ္ႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ား သာေပး၍ အယ္လ္ကိုင္ဒါႏွင့္ အိုင္  အက္စ္အဖြဲ႕ကို တိုက္ဖ်က္ေရး စေသာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတိုက္ ဖ်က္ေရးကို အဓိကအာ႐ံုစိုက္ထား ခဲ့သည္။ တာလီဘန္ေခါင္းေဆာင္ မူလာအက္စ္တာမူဟာမက္မန္ဆိုး ကို အၿပီးအျပတ္ေခ်မႈန္းေရး ၂၀၁၆ တြင္ အိုဘားမားက အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး၎ကို ဖယ္ရွားျခင္းသည္ တာလီဘန္အဖြဲ႕ကို သိသာစြာ အားနည္းေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အားမနည္းခဲ့ေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း သမၼတထရန္႔က အေမရိကန္ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို လည္း ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထပ္မံတိုးျမႇင့္ ကာ တာလီဘန္မ်ား ေခ်မႈန္း ေရး ေျမျပင္တပ္မွဴးမ်ားကို အာ ဏာကုန္ေပးထားခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းက လည္း တာလီဘန္အဖြဲ႕ကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အားနည္းသြားေစ ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕မ်ား မည္မွ်ပင္ ၾကာရွည္ထိန္းသိမ္းထား ရွိေစကာမူ ကဘူးလ္အစိုးရ ေအာင္ပြဲရေလာက္ေအာင္ စစ္ေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မေျပာင္းလဲႏုိင္ဆုိ သည့္အခ်က္ကို သမုိင္းက ျပသခဲ့ ၿပီး ျဖစ္သည္။ အာဖဂန္စစ္ပြဲသည္ ကဘူးလ္အစိုးရအစား တာလီဘန္ မ်ားကသာ တျဖည္းျဖည္းအသာ စီးရလာေသာ တိုက္စားခံေနရ သည့္ လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခ အေနအျဖစ္ ဆက္ရွိေနသည္။

မစၥတာဂါနီ၏ အားေပး ေလာက္စရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ႏုိင္ ေျခမရွိေသးေပ။ တာလီဘန္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အမ်ားအျပားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံု ဖံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ယင္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားတြင္ တာလီ ဘန္တုိ႔၏ စစ္ေျမျပင္အင္အား ဆက္လက္ေတာင့္တင္းေနမႈႏွင့္ ေက်းလက္လူထုၾကား ေထာက္ခံ မႈရရွိေနမႈ၊ ၎တုိ႔အတြက္ ေဆြး ေႏြးေပးသူမ်ားကို ခ်ည့္နဲ႔ေစေသာ အဖြဲ႕အတြင္း မူဝါဒဆုိင္ရာ အျငင္း ပြားမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ အ ေျမာ္အျမင္အေပၚ သေဘာထား ကြဲေသာ အားနည္းသည့္ အာဖဂန္ အစိုးရ၊ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အမည္ခံေသာ၊ ေထာက္ခံၿပီး တာ လီဘန္မ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ ပံ့ေနေသာ ပါကစၥတန္၏ လွ်ာႏွစ္ ခြအခန္းက႑ စသည္တုိ႔ပါဝင္ သည္။

ထိုအျခင္းအရာမ်ားအားလံုး ေျပာင္းလဲမသြားေပ။ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းမည့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအ တြက္ စစ္မွန္ေသာ အလားအလာ မရွိျဖစ္ေနရာ တာလီဘန္အဖြဲ႕က သူ႔ဘာသာ ျပန္ဖ်က္ဆီးေရး (သို႔ မဟုတ္) ျပန္လည္ရင္ၾကားေစေရး ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားကို ၎တုိ႔ဘာသာ ျပန္ လည္ဆံုးျဖတ္ေရးကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေစာင့္ဆုိင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေတာအတြင္း အေမရိကန္အ တြက္ ဆိုးရြားေသာေရြးခ်ယ္စရာ သံုးခုရွိေနသည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ အစိုးရက ၎တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္အာ ႐ံုစိုက္ၿပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္ က အကန္႔အသတ္ျဖင့္ထားရွိခဲ့ ေသာ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံျခား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို တိုက္ ဖ်က္ရင္း အာဖဂန္အစိုးရက ကဘူးလ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ကူညီရန္ အာ ဖဂန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ၿပီး တုိက္ ႐ိုက္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ေရး ျပန္လည္က်င့္သံုးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အေမ ရိကန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ကဘူးလ္ရွိ အေမရိ ကန္သံအဖြဲ႕ကို အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္ကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လြတ္ ေျမာက္နယ္ေျမ တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ လာျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

ဒုတိယေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ အာဖဂန္နစၥတန္စစ္ပြဲကို အႏိုင္မရ ႏိုင္ဟု စိတ္တံုးတံုးခ်ကာ အေမရိကန္က တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလံုး ျပန္ လည္ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တစ္ ဖန္ အင္အားေတာင့္တင္းလာကာ အေမရိကန္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလာႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားေနရာ တြင္ ႐ုရွား၊ အီရန္၊ တ႐ုတ္ (သုိ႔ မဟုတ္) အိႏၵိယတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဝင္ ေရာက္လာႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အေနအထား တြင္ ကဘူးလ္အစိုးရက တာလီ ဘန္အဖြဲ႕ထံ နယ္ေျမမ်ား ပိုမိုဆံုး ႐ႈံးၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ ၿပိဳလဲရန္ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး အေျခအေနျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး ၂,၄၀၀ က်ဆံုးခဲ့ရျခင္း သည္လည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ကာ ၁၉၇၅ က ဆုိင္ဂံုၿမိဳ႕မွ အေမရိကန္ မ်ား တပ္ေခါက္ခဲ့ရေသာ ပံုရိပ္မ်ိဳးျပန္လည္ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ သည္။ ထိုသို႔ေသာ ျမင္ကြင္းကို မည္သည့္အေမရိကန္ သမၼတက မွ် လက္ခံဖြယ္မရွိေသးေပ။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အာဖ ဂန္နစၥတန္တြင္ အေမရိကန္တပ္ ဖြဲ႕မ်ား အၿမဲတမ္းခ်ထားေရး မျဖစ္ မေနလိုအပ္သည္ဟု အေမရိကန္ က အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ကို နားလည္သင့္ သည္။ ကဘူးလ္ အစိုးရကို က်ား ကန္ေပးေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေရး တပ္ မွဴးမ်ားက လုိအပ္သည္ဟု ယူဆ ေသာ အေရအတြက္ကို အေမရိ ကန္က ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္ သည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ အေမ ရိကန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ကို ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္ ကန္ေဒၚလာ၄၅ ဘီလီယံႏွင့္အတူ ေနာက္ဆံုး နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္ ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤနည္းလမ္းမွာ တာလီဘန္တို႔ကို စစ္ေရးျဖင့္ အႏိုင္ရမည့္ နည္းလမ္း မဟုတ္ေပ။

အံ့အားသင့္စရာမရွိစြာပင္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အခ်ိန္အ ကန္႔အသတ္မရွိေသာ ကိုရီးယား ပံုစံတပ္ဖြဲ႕ခ်ထားမႈကို ၎အေန ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္ဆုိျခင္းကို အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအား ရွင္း လင္းေျပာၾကားရမည္ကို မစၥတာ ထရန္႔က လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့သည္။

ယင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းေရးအ ျပင္ ၎၏ ကန္႔ကြက္ေျပာၾကားမႈ မ်ားရွိလင့္ကစား စစ္ဘက္က ဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ပံုစံရည္မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ထိုသို႔ေသာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ိဳးကို လက္ခံမည္လား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေပၚ သဘာဝက်က် အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထရန္႔ အစိုးရက အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား ကို ရွင္းလင္းရန္ အေႂကြးတင္ေနသည္။ အေမရိကန္၏ အရွည္ၾကာ ဆံုးစစ္ပြဲ ထပ္မံ၍ ပိုမိုတာရွည္ႏိုင္ သည္ကို ၎အေနျဖင့္ အသိအ မွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။

—Ref: Tell the Truth about our longest war: NY Times