ပုပၸားေတာင္ဥယ်ာဥ္တြင္ က်က္စားေနေသာ ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴမ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွားပါးလာ

ပုပၸားေတာင္ဥယ်ာဥ္ တြင္ က်က္စားေနေသာ ေမ်ာက္ မ်က္ကြင္းျဖဴ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွားပါး လာေၾကာင္း ပုပၸားေတာင္ဥယ်ာဥ္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။


 မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပုပၸားေတာင္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေမ်ာက္ စပ္၊ ေမ်ာက္ညိဳ၊ ေမ်ာက္မ်က္ ကြင္းျဖဴ စသည့္ေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္ မ်ား က်က္စားေသာ္လည္း လက္ ရွိ၌ ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴမ်ိဳးစိတ္ သည္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ရွားပါး လာေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴ မ်ိဳး စိတ္က ရွားလာတယ္။ အဲဒီအ တြက္ အေကာင္အေရအတြက္ကို ထိန္းထားတာ။ အခုဆို အေကာင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္ ရွားလာတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာေတာ့ မသိရေသးဘူး’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ယခုအခါ ေမ်ာက္မ်က္ကြင္း ျဖဴမ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၎တို႔ က်က္စားရာေနရာ၌ စခန္း ခ်ကာ ေတာမုဆိုးမ်ား အႏၲရာယ္ မွ ကာကြယ္ေပးကာ ၎တို႔ေန ထိုင္က်က္စားပံုမ်ားကို ေလ့လာေနေၾကာင္း သစ္ေတာဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

 ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴမ်ား သည္ ပုပၸားေတာင္မႀကီးရွိ ယခင္ မီးေတာင္ေဟာင္းေနရာ ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ရွိ ႏြားလပို႔ေတာင္ေစာင္းတြင္ ေန ထိုင္က်က္စားေၾကာင္း၊ ေမ်ာက္ စပ္ႏွင့္ ေမ်ာက္ညိဳမ်ားသည္ ေတာင္ကလပ္တြင္ ေနထိုင္က်က္ စားေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴေတြ က လူနားမကပ္ဘူး။ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းေတြကိုေတာ့ နည္းနည္း ယဥ္ေနလို႔ အကပ္ခံတယ္။ လူစိမ္း လာရင္ ထြက္ေျပးတာ’’ဟု ဦးသန္းေဆြက ဆုိသည္။

 လက္ရွိတြင္ ေမ်ာက္မ်က္ ကြင္းျဖဴမ်ိဳးစိတ္သည္ ရွားပါးလာ ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက စခန္းခ်ထိန္းသိမ္းထားသလို ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက လာေရာက္ေလ့လာေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၄ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္ မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ တြင္ လံုးဝကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္ ၉၈ မ်ိဳးတြင္ ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴ၊ ေမ်ာက္လြဲေက်ာ္ (မ်က္ကြင္းျဖဴ)၊ ေမ်ာက္လြဲေက်ာ္ (လက္ျဖဴ)၊ ေမ်ာက္လြဲေက်ာ္ႀကီးတုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုပၸားေတာင္ဥယ်ာဥ္သည္ ၃၁,၇၆၃ ဧကက်ယ္ဝန္းၿပီး အဓိ ကေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားရိွကာ ငွက္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ အပင္မ်ိဳးစိတ္ မ်ားစြာရိွေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီး ဌာနက ဆုိသည္။