ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းေဈး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထိန္းခ်ဳပ္ထား၍ ျပည္တြင္းေဈး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္း

ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းမ်ားကို မသန္႔စင္မီ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေရာ္ဘာေဈးႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွတင္ပို႔ေနသည့္ ေရာ္ဘာ ကုန္ၾကမ္းေဈးႏႈန္း သံုးလအတြင္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေဈးက်ဆင္းခဲ့ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာ္ဘာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးခိုင္ျမင့္ကေျပာ သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းတန္ခ်ိန္ တစ္ သိန္းေက်ာ္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္း ခ်ရာတြင္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ လက္ရွိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေရာ္ဘာေဈးႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျပည္တြင္းက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္သူမ်ားခံစားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ေရာ္ဘာကုန္ ၾကမ္းေဈးႏႈန္းသည္ တစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁,၇၀၀ ခန္႔ ေဈးဖြင့္ ေသာ္လည္း ျမန္မာေရာ္ဘာကုန္ ၾကမ္းသည္ အရည္အေသြးပိုင္း အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ တစ္တန္ လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁,၄၀၀ ခန္႔သာ ရရွိသည္။

ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းေဈးႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းက RSS-3 အမ်ိဳးအစား ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း တစ္ေပါင္လွ်င္ က်ပ္ ၈၅၀မွ ၂၀၁၈ မတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၇၇၀ သို႔ က်ဆင္းလာသည္။

လက္ရိွ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း ေဈးႏႈန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအ တြက္ ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေသးေသာ္လည္း ယခုေဈးႏႈန္းထက္ က်ဆင္းလာပါက အလုပ္သမားစရိတ္၊ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲမည္ဟု ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရာ္ ဘာၿခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

ကမၻာ့ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း ထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ယခုႏွစ္ တြင္ ကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္မႈ တုိး ျမႇင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ဝယ္လိုအား ပံုမွန္ရွိခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေဈးကြက္၌ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းေဈး ႏႈန္း ဆက္လက္ က်ဆင္းႏုိင္ ေၾကာင္း ဦးခိုင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ သည့္ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသာမက အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔အ ျပင္ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနသည္။