၂၀၁၈ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းအရ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ေလွ်ာ့ေပးမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲသို႔ လာေရာက္ေလ့လာေနသူမ်ား ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အ ေကာက္ဥပေဒၾကမ္းသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အခြန္ေလွ်ာ့ေပးရန္ အဓိက ဦးတည္ ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကား သည္။ 


ထိုအခြန္ဥပေဒၾကမ္းအရ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းကို ဦးစားေပး သည့္အုပ္စုႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအုပ္ စုဟူ၍ ခြဲျခားထားၿပီး အခြန္ေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းကို အုပ္စုလိုက္ခြဲျခားေကာက္ခံမည္ဟု ၎ကဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။ 

‘‘အဲဒီအေပၚမွာမွ ဘယ္အုပ္ စုကိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ ႏႈန္းနဲ႔ ေကာက္မယ္ဆိုတာကို အခု ေဆြးေႏြးေနတယ္’’ဟု ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ 

မတ္လ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ Park Royal ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ အားလံုးလက္လွမ္း မီသည့္ ေငြေရးေၾကးေရးျဖစ္ေပၚ လာေရးဖိုရမ္အၿပီးတြင္ ဒုဝန္ႀကီး က သတင္းေထာက္မ်ားအား အ ထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားသည္။ 

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးေနသည့္ အဆင့္ သာရွိေနေသးသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ 

‘‘ဒီဥပေဒၾကမ္းထြက္လာတဲ့ အခါက်ရင္ေတာ့ အေျဖေပၚလာ မွာပါ’’ဟု ဒုဝန္ႀကီးကေျပာၾကား သည္။ 

အိမ္ၿခံေျမ၊ ေရႊ၊ ကား စသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑သို႔ ဦးတည္ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခြန္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပးသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈေလ်ာ့ နည္းႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ လက္ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ ေကာက္ခံမႈသည္ GDP ၏ ၈ရာခိုင္ ႏႈန္းသာရွိၿပီး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အထိ ျမင့္တက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း အပုိဒ္ ၂၅ တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အ ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခြန္ မေဆာင္ခဲ့ဘဲ ျပည္တြင္းရွိထိေတြ႕ ကိုင္တြယ္ရေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ သည့္ အိမ္၊ ကား၊ ေရႊ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရာတြင္ ပထမ ေျခာက္လ၌ အခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္႐ံုျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းဆို ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဒုတိယႏွစ္ ဝက္တြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ ရမည္ဟုေဖာ္ျပပါရွိသည္။ 

ယခင္က ဝင္ေငြရလမ္းမျပ ႏုိင္ေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ အထက္ပါ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူပါက အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရသည္။