ဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီ တစ္လအလိုတြင္ ရည္မွန္းထားေသာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏေရာက္ရွိ

ေရႊလီျမစ္ကိုျဖတ္သန္းကာ တ႐ုတ္ဘက္သို႔ သြားေရာက္မည့္ ကုန္တင္ယာဥ္တစ္စီးကို မူဆယ္ဘက္ကမ္းမွ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ၁၁ လ တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏသည္ စီးပြား ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနက ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည့္အတုိင္း ကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိေန သည္။


ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွမတ္လ ၂ ရက္အထိ ၁၁ လေက်ာ္အတြင္း ပို႔ကုန္ပမာဏသည္ ကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိခဲ့ ၿပီး၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိးသည္ ကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိ ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနစာရင္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏကို ၁၁ လ၌ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေလးဘီလီယံခန္႔ ပိုမ်ားေၾကာင္း စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပည္ပသုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လြယ္ကူစြာတင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ပို႔ကုန္က႑တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူ ထက္ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ပိုမ်ား လာသည္ဟု စီးပြားကူးသန္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာသည္။

လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ေမြးျမဴ ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္က႑ စသည္တို႔တြင္ ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ပို႔ကုန္ က႑တိုးျမႇင့္ေရး အဓိကအခန္း က႑၌ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း စီးပြား ကူးသန္း အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတုိးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑တြင္ ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈသည္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ႏွစ္ဆပိုမ်ားလာၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္၌ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိ သည္။ ထုိအတူ လက္ခစားစနစ္ ျဖင့္ ျပည္ပခ်ဳပ္ထည္တင္ပို႔မႈက ယခင္ႏွစ္ထက္ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုရရွိခဲ့သည္။

ပို႔ကုန္က႑၌ ၀င္ေငြတုိးရရွိ ခဲ့သလို ျပည္ပမွ သြင္းကုန္တင္ သြင္းမႈက ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလ တူထက္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမ်ားလာသည္။

ကုန္သြယ္မႈလိုေငြပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ကာလ တူတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရွိသျဖင့္ ယခုႏွစ္လုိေငြပမာဏေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြပမာဏ ႏွစ္စဥ္ရွိေနျခင္းကို အစိုးရအေနျဖင့္ စနစ္တ က်ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမ်ားေနျခင္းက ျပည္တြင္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲ ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္ ဟု ၎တို႔ကဆုိသည္။