စိုက္ပ်ိဳးေရး အက္ပလီေကးရွင္းဖန္တီးရန္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အစိုးရက ကန္ေဒၚလာ သံုးသန္းေထာက္ပံ့

မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳေနသည့္ ေတာင္သူတစ္ဦး(ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳး ေရးက႑ကို အေထာက္အကူျပဳ မည့္ မုိဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္း ဖန္တီးရန္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အစိုးရက အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္းေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

Natherlands Space Office ၏ G4AW ပ႐ိုဂရမ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီး အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာ့ဩဘာလုပ္ငန္းအုပ္စုအပါ အဝင္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းခုနစ္ခုက ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္။


ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကဲ့သို႔ိ ပို႔စ္တင္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အ ျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ‘ထြက္တိုး’ မုိဘိုင္းအက္ပလီေကး ရွင္းကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သူ ၂၀,၀၀၀ေက်ာ္က လက္ေတြ႕အသံုးျပဳခဲ့သည္။

  ‘‘စမ္းသပ္အသံုးျပဳတာ သံုးလရွိၿပီ။ အခုမွ စတင္မိတ္ ဆက္တာပါ။ လာမယ့္ ၂ ႏွစ္အ တြင္းမွာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္ သူ ရွစ္သိန္းကို အသိပညာေပး အပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ဩဘာလုပ္ငန္းစု စီအီးအို ဦးသတိုးဟိန္းက ေျပာသည္။

 ထြက္တိုး အက္ပလီေကး ရွင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား၏ အပတ္စဥ္ကုန္စည္ဒိုင္ေဈးႏႈန္း ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ အက္ပလီေကး ရွင္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ႏွစ္ ကီလိုမီ တာအတြင္းရွိ ေန႔စဥ္မိုးေလဝသ အေျခအေနကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေဒသအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ အလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာႏွင့္ အ ႀကံဉာဏ္မ်ားေပးမည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ေျခာက္လအတြင္း အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား၊ အြန္လိုင္းအေရာင္းအဝယ္ကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ အာမခံစနစ္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူမ်ားအ တြက္  ထိုအက္ပလီေကးရွင္းမွထပ္မံဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းရိွ ေတာင္သူ ၃၇ သန္းရွိသည့္အနက္ ၃၂ သန္းသည္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား ပို္င္ဆုိင္ထားေသာ္လည္း ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသတုိးဟိန္းက ေျပာသည္။

  ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မို ဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္အသုံးျပဳသူ ဦးေရသည္ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ ၅၃ သန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး အဆိုပါ မိုဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ားအနက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။

‘‘ေစ်းႏႈန္းကို အရပ္ထဲကေန ပဲ ဒီလုိသိရတာေပါ့။ ရာသီဥတု ကေတာ့ မိ႐ိုးဖလာမွန္းတာ ရွိ တယ္။ ေရဒီယုိနားေထာင္တာ ရွိ တယ္’’ ဟု ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူ ဦးခ်မ္းေျမ႕ ေအာင္က ေျပာသည္။