ႏွစ္ ၇၀ ခန္႔သက္တမ္းရွိ အေမရိကန္စင္တာ ေနရာေျပာင္းဖြင့္လွစ္

စင္တာစာၾကည့္တိုက္တြင္ အသင္း၀င္ကတ္ေလွ်ာက္ထားေနေသာ လူငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − U.S. Embassy)

အေမရိကန္စင္တာဟု လူသိမ်ားသည့္ အေမရိကန္ျပန္ ၾကားေရးဌာန စာၾကည့္တိုက္ကို တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ အင္း လ်ားလမ္းေထာင့္သို႔ မတ္လ ၂၁ ရက္က ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။


အေမရိကန္စင္တာအသစ္ တြင္ စာအုပ္ ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ လက္ေတြ႕ခန္းတစ္ခု၊ ေဟာေျပာပြဲခန္းမတစ္ခု၊ ကေဖး ဆိုင္တစ္ခုပါဝင္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားသင္တန္း မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္း ပညာမ်ား ပံ့ပိုးထားသည့္အျပင္ အေမရိကန္ပညာေရးဆုိင္ရာ အခမဲ့တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလည္း ရရွိမည္ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

အေမရိကန္စင္တာကို လြန္ ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၇၀ ခန္႔ ကတည္းက ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ဝင္လမ္းရွိ ၿဗိတိသွ်ဘဏ္အေဆာက္အအံုတစ္ခု တြင္ ဖြင့္လွစ္ရာမွ တကၠသိုလ္ရိပ္ သာလမ္းမရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးအ နီး အေဆာက္အအံုသစ္သို႔ေျပာင္း ေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရ စီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာဝေျပာ ေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသလို အေမရိကန္ စင္တာကလည္း အဲဒီလို သႏၷိ႒ာန္ မ်ိဳးကို ကာလရွည္ၾကာကတည္း က ရွိထားခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ခုနစ္ခုက ျမန္မာျပည္ သူေတြ လာေရာက္ခဲ့ၾကသလိုပဲ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အ ျပန္အလွန္ေလ့လာသင္ယူဖို႔၊ အဂၤလိပ္စာေလ့လာဖို႔၊ အတတ္ ပညာေတြအတြက္ နည္းပညာအ သစ္ေတြေလ့လာဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ပညာသင္ယူ တာမ်ိဳးလို အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ အေမရိ ကန္စင္တာအသစ္ႀကီးဆီကို လာ ေရာက္ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္’’ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး မာစီ ရယ္လ္က ေျပာသည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ အျခားအေမရိ ကန္စင္တာမ်ားထက္ ရန္ကုန္ အ ေမရိကန္စင္တာအတြက္ ဘ႑ာေငြ အမ်ားဆံုးသံုးစြဲထားေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ံုး သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ျပန္ၾကားေရး ေအဂ်င္စီ (USIA) ၏ အေမရိကန္ ျပန္ၾကားေရးဌာန (USIS) စာ ၾကည့္တိုက္အျဖစ္ အေမရိကန္ စင္တာကို ၁၉၄၉ က စတင္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။ စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္က ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား လူငယ္မ်ား ကို စာၾကည့္တုိက္ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊အေမရိကန္ အစိုးရ ပညာသင္ဆုဆိုင္ရာ သ တင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝ ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ျပသျခင္းမ်ား၊ လူငယ္ေတြ႕ ဆံုပြဲမ်ား၊ လူငယ္ဖိုရမ္မ်ားကို အ ပတ္စဥ္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္စင္တာတြင္ စာ ၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္ ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အႀကီး ဆံုး စာၾကည့္တိုက္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ခံထားရသည္။