ပုဂံတြင္ ေန၀င္ခ်ိန္ၾကည့္ရန္ ေတာင္ကုန္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈ အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔ရန္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနအသင္း သတိေပး

ပုဂံေန၀င္ခ်ိန္ ႐ႈခင္းအား ၾကည့္႐ႈေနသူ အခ်ိဳ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ ေန၀င္ခ်ိန္ ၾကည့္႐ႈရန္ ေတာင္ကုန္းမ်ားတည္ ေဆာက္ေနမႈသည္ ယဥ္ေက်းမႈအ ေမြအႏွစ္ကုိ ပ်က္စီးေစျခင္း ေၾကာင့္ အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔ေပးရန္ ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဌာန မ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆုိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရွး ေဟာင္းသုေတသနပညာအသင္း က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။


ေန၀င္ခ်ိန္ၾကည့္႐ႈရန္ ေတာင္ကုန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈသည္ ပုဂံ၏ၿမိဳ႕ျပျမင္ကြင္းကုိ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆုိင္ရာေျမလႊာဖြဲ႕စည္းမႈကုိ ထိခိုက္ေစျခင္းႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ား အ သုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ တုန္ခါမႈမ်ားရွိ၍ ေစတီပုထုိးမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔ေပး ရန္ ျမန္မာေရွးေဟာင္းသုေတ သနပညာအသင္းက မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ပုဂံေဒသကို ယူ နက္စကုိ၏ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ႐ုတစိုက္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ကာလ ျဖစ္သလုိ ပုဂံအတြက္ ေဆာင္ ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားသည္ အေမြအႏွစ္ ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ အစဥ္တည္တံ့ေရး ဆုိသည့္ အခ်က္ကို ဦးစားေပး စဥ္းစားရမည့္အေျခအေနဟု သုံး သပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ပုဂံေဒသတြင္ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေအာင္မလုပ္ရေသးမီ ပုဂံ ေဒသ၏ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျပျမင္ ကြင္းမ်ား ပ်က္စီးေစႏုိင္မည့္ မည္ သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဆုိ မလုပ္သင့္ ေၾကာင္းလည္း အဖြဲ႕ကအႀကံျပဳ ထားသည္။

‘‘ပုဂံမွာ မင္းနန္သူကန္ရွိ တယ္ဗ်ာ။ အဲဒီကန္ထဲကေျမေတြ ကုိ ေကာ္ၿပီးကုန္းလုပ္တာေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးေတြက ေတာ္ေတာ္ကုိ မျဖစ္သင့္တဲ့အရာေတြေပါ့။ ေရွး ေဟာင္းနယ္ေျမအတြင္းမွာ ေရွး ေဟာင္းျမင္ကြင္းကုိ ပ်က္စီးေစ မယ့္ အလုပ္မ်ိဳးကုိ မလုပ္ရဘူးလုိ႔ ဥပေဒမွာလည္း ပါတယ္’’ ဟု ယင္းအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးသူရေအာင္ကေျပာသည္။

အဆုိပါေတာင္ကုန္းမ်ား ျပဳ လုပ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုဂံၿမိဳ႕ ရွိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဖာ္ ေဆာင္ေရးေကာ္မတီကလည္း ‘ပုဂံေဒသ ယူနက္စကို၀င္ေရာက္ ႏုိင္ေရး အဟန္႔အတားအေႏွာင့္အ ယွက္မ်ားအား အခ်ိန္မီကာကြယ္ တားဆီးေပးရန္’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို မၾကာ ေသးမီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေရွးေဟာင္းဇုန္အတြင္း ေန၀င္၊ေနထြက္ၾကည့္႐ႈရန္ ေရွး ေဟာင္းကန္ေပါင္မ်ား ျမႇင့္တင္ ျခင္း၊ ကန္မ်ားကုိအင္အားႀကီး မားေသာေျမထုိးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ မုခ္ဦးအသစ္တည္ ေဆာက္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းဘုရား ေရႊဆံေတာ္အနီး ေဂါပကအ ေဆာက္အအုံသစ္ေဆာက္လုပ္ ထားျခင္း၊ အထင္ကရဘုရားမ်ား အနီး ကားရပ္နားရန္ကြန္ကရစ္ မ်ားခင္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈသည္ ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းေရးဥပေဒကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ ရာေရာက္သလုိ ကမၻာ့အေမြအ ႏွစ္၀င္ေရာက္ေရးကုိလည္း ထိ ခုိက္လာေစႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ပုဂံေဒသတြင္ ဘုရားေပၚ တက္၍ ေန၀င္ခ်ိန္ၾကည့္႐ႈေနမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ယခုကဲ့သုိ႔စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သလုိ အဖြဲ႕ အစည္းဌာနတစ္ခုတည္း ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေကာ္မတီ တစ္ခုဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတ သနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္ ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘ကန္ေပါင္ေတြကုိ ျမႇင့္ေန တာ။ ကန္ေတြကုိ ဆယ္ေနတာ ေပါ့။ ျမင္ကြင္းေတြကုိ အနည္းအ က်ဥ္းေတာ့ ထိခုိက္တာရွိတာေပါ့။ အရင္တုန္းက ဘာမွမရွိတဲ့ေနရာ ျမႇင့္လုိက္ေတာ့ ထိခုိက္မႈေတြ ေတာ့ရွိတာေပါ့။ ဒါက ဘာ ေၾကာင့္လုပ္ရတာလဲဆုိရင္ဘုရား ေတြေပၚမွာ တက္တဲ့အတြက္၊ ထိ ခုိက္မႈေတြမ်ားတဲ့အတြက္၊ ေလွ်ာ့ ခ်ဖုိ႔အတြက္ ဒါေတြလုပ္တာ’’ ဟု ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာ သည္။

ယခင္ကပုဂံတြင္ ေန၀င္ခ်ိန္ ၾကည့္ရန္ ေစတီငါးဆူေပၚ တက္ ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ဩဂုတ္အတြင္း လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေစတီမ်ားထိခုိက္ မႈရွိခဲ့သျဖင့္ ေရႊဆံေတာ္၊ ေတာင္ ဂူနီႏွင့္ ေျမာက္ဂူနီေစတီတို႔၌သာ ေန၀င္ခ်ိန္ၾကည့္ရန္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ပုဂံ ဘုရားမ်ားေပၚ တက္ခြင့္ပိတ္ထား ၿပီး ယင္းသုိ႔ပိတ္ပင္မႈကုိ ေဒသခံ မ်ားက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ ေနသည္။

ပုဂံေဒသသုိ႔ လာေရာက္သူ မ်ား ေန၀င္ခ်ိန္ၾကည့္႐ႈရန္ ယခင္ က ေရကန္ေဟာင္းမ်ားကုိ ဆယ္ ယူ၍ ေတာင္ကုန္းသဏၭာန္ျပဳလုပ္ ေပးကာ ေန၀င္ခ်ိန္ၾကည့္႐ႈရန္ ဖန္ တီးေပးထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ေန၀င္ခ်ိန္ၾကည့္႐ႈရန္ ေတာင္ ကုန္းသုံးခု ျပဳလုပ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ သည္။