တကၠစီစီးေနစဥ္ အျခားသူတစ္ဦးက ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မည့္ နည္းပညာ Uber မိတ္ဆက္

 တကၠစီစီးေနစဥ္ မိမိ ခရီးစဥ္ကို အျခားလူတစ္ဦးက ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မည့္ Share My Trip နည္းပညာကို စတင္အသုံး ျပဳႏုိင္ၿပီဟု မုိဘုိင္းအက္ပလီေကး ရွင္းျဖင့္ တကၠစီ၀န္ေဆာင္မႈေပး ေနသည့္ Uber က မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

တကၠစီစီးသူသည္ Send Status ခလုတ္ကိုႏွိပ္၍ ခရီးစဥ္ ကို ေစာင့္ၾကည့္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္ထံ ေပးပို႔ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္ေစာင့္ ၾကည့္သူသည္ ဖုန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ SMS Linkကို ႏွိပ္၍တကၠစီစီးသူကို ေစာင့္ ၾကည့္ေနႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။


 ေစာင့္ၾကည့္သူအေရအ တြက္ကို Uber က ကန္႔သတ္ထား ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္သူ သည္ တကၠစီစီးသူ၏ သက္ဆုိင္ သည္ ယာဥ္ေမာင္းအမည္၊ ယာဥ္  နံပါတ္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တကၠစီစီးေန သူ ေရာက္ေနသည့္ တည္ေနရာကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း Uber က ေၾကညာ သည္။

Share My Trip နည္းပညာ သည္ ခရီးစဥ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေပး ႏုိင္သျဖင့္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟု ခံစားမိေၾကာင္း အက္ပလီေကး ရွင္းျဖင့္ တကၠစီစီးသူ မခိုင္မီမီ၀င္း က ေျပာသည္။

Uber ၏ ၿပိဳင္ဘက္တကၠစီ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Grab သည္ တကၠစီစီးေနသည့္ ခရီးစဥ္ ကို အျခားလူမ်ားေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ သည့္ Share My Ride စနစ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီက စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ သည္။

 ‘‘တကၠစီေပၚေရာက္ရင္ Share My Ride ႏွိပ္လုိက္ရင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က လူကိုရွယ္မလား။ ဗိုက္ဘာကလူကို ရွယ္မလား ေရြး လို႔ရတယ္။ ရွယ္ေပးလုိက္ရင္ တစ္ဖက္လူက ေစာင့္ၾကည့္ေနလုိ႔ ရပါၿပီ’’ဟု Grab ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံေဒၚယမင္းထြန္းက ေျပာ သည္။

Uber သည္ Grab ႏွင့္အ ၿပိဳင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔၀င္ေရာက္လာ သည့္ အေမရိကန္အေျခစုိက္ တကၠစီ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂၀၁၇ တြင္ ကားအစီးေရတစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္။