ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕တြင္ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ျပဳလုပ္

 ေလျပင္းအႏၲရာယ္ႀကိဳ တင္ကာကြယ္ေရး ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ သဘာဝေဘးမၾကာ ခဏရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္၍ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးေဘးအႏၲ ရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ေလျပင္းက်ေရာက္မႈ မၾကာ ခဏရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဧရာဝတီ တိုင္း ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕၊  ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေလျပင္းေဘးအပါအဝင္ သဘာဝေဘး ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ျပဳလုပ္ေနသည္။


 ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းစိုးက‘‘ေလျပင္းမၾကာခဏ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ေနရာေတြကို ေရြး ခ်ယ္ထားတာ။ စီမံခ်က္ထဲမွာ ႀကံ႕ ခိုင္မႈအားနည္းတဲ့ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕ ကို ျပန္ျပင္ဆင္ေပးတာေတြနဲ႔ အသိပညာေပးတာေတြ ပါတယ္’’ ဟု ဆိုသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္မွ မတ္လ ကုန္အထိ ျပဳလုပ္မည့္ စီမံခ်က္ ကာလအတြင္း လူေနအိမ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ကို ျပဳျပင္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စီစဥ္ထားသည္။ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ေလျပင္းႏွင့္ မုန္တုိင္းဒဏ္ ႏွစ္စဥ္ ရင္ဆုိင္ရၿပီး ယခုစီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕သည္ ၂၀၀၈ ေမလက တိုက္ခတ္ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ကို ဆိုး ရြားစြာ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း ေလေဘး ၁၄၁ ႀကိမ္ရင္ ဆိုင္ရကာေနအိမ္ ၄၂၄ အိမ္ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ ၅၃၈ အိမ္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူသံုးဦးေသဆံုးကာ ေလးဦးဒဏ္ ရာရခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News