သံုးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ဟုဆို

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ စီးပြားေရးအလုပ္အ ကိုင္မ်ား၏ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သံုးႏွစ္အတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မစၥရီနာခ်ဳိင္က ေျပာသည္။

 အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ မ်ားရွိ မတူညီေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ေန ေသာ စီအီးအို ၅၀၀ ေက်ာ္အား သံုးလၾကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။


စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို အစားထိုးေျပာင္းလဲ၍ လုပ္ငန္း မ်ား လ်င္ျမန္စြာလုပ္ကိုင္လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာ ဆက္ စပ္စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း မစၥရီနာခ်ဳိင္က ေျပာသည္။

မည္သည့္အလုပ္အကိုင္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ မည္ကို မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္က တိက်စြာထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေတာ့မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္၏ စစ္တမ္းအရ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္အခ်ဳိ႕ ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ေသာ္လည္း နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား ယခုထက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္လာမည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိ၌ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆို အိုင္စီတီနည္းပညာ မျဖစ္မေနအသံုးျပဳမွသာ ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ နာယက ဦးသိန္းဦးကေျပာသည္။

မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခြဲက စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ Office 365 ေဆာ့ဖ္၀ဲကို အဓိက ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဆာ့ဖ္၀ဲကို ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု အပါအ၀င္ MPT ၊ ႐ိုးမဘဏ္၊ ျမန္မာ့ၾသဘာႏွင့္ Myanmar Brewery ကုမၸဏီတို႔က အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေၾကညာသည္။