ဟုိတယ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္တားျမစ္ထားေသာ ပုဂံေရွးေဟာင္းဇုန္အတြင္း ၾကယ္ေလးပြင့္အဆင့္ရွိဟုိတယ္ တည္ေဆာက္ေနမႈ ေရွးေဟာင္းဌာနက တားျမစ္

ပုဂံေ႐ွးေဟာင္းဇုန္အတြင္း၌ ၾကယ္ေလးပြင့္အဆင့္႐ွိ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ျမန္မာႏိုင္ငံေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနပညာအသင္း)

ဟုိတယ္ေဆာက္လုပ္ ခြင့္တားျမစ္ထားသည့္ ပုဂံေရွး ေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဇုန္အတြင္း ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလွဴေငြအ ျဖစ္ ဟုိတယ္အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ငါးေသာင္းက်ပ္ေပးသြင္း၍ အ ခန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ပါရွိသည့္ၾကယ္ ေလးပြင့္အဆင့္ ဟုိတယ္တစ္ လုံးေဆာက္လုပ္ေနသည္။


ပုဂံၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ ဘက္ရွိ ေျမ ၂၄ ဧကအက်ယ္အ ၀န္းေပၚတြင္ ၾကယ္သုံးပြင့္အဆင့္ ရွိ ၂၄၂ ခန္းပါႏွစ္ထပ္အေဆာက္ အအုံႏွင့္ ၾကယ္ေလးပြင့္အဆင့္ရွိ ဘန္ဂလုိအမ်ိဳးအစားအခန္း ၁၀၆ ခန္းစုစုေပါင္း ၃၄၈ ခန္းကုိျမတ္ မင္းကုမၸဏီက မႏၲေလးတိုင္းအ စုိးရထံ တင္ျပေဆာက္လုပ္ေန သည္။

‘အဆုိပါဟုိတယ္ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအ ေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံအပ္ပါသည္’ ဟု မႏၲ ေလးတိုင္းအစုိးရက ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနထံ ေပးပုိ႔သည့္ ေထာက္ခံစာတြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ‘မႏၲေလးတိုင္း ေဒ သႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံ ခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္၍ အခန္း ၃၄၈ ခန္းအတြက္ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၇,၄၀၀,၀၀၀ ကုိ ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအလွဴေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္း ခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပလာပါသည္’ ဟု ေညာင္ဦးခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ုံးက ျမတ္မင္းကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာဦးၿဖိဳးလွေ၀ထံ ၂၀၁၇ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ေပးပုိ႔သည့္ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါတင္ျပသည့္ကိစၥ အား ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ခ႐ုိင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေပးသြင္းခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ ခဲ့သျဖင့္ ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလွဴ ေငြမ်ားကုိ ကေမၻာဇဘဏ္ေငြစာ ရင္းအမွတ္သုိ႔ ထည့္သြင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္ ဟု ေညာင္ဦးခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ုံးက ျမတ္မင္းကုမၸဏီသုိ႔ေပးပုိ႔ သည့္စာတြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါဟုိတယ္ေဆာက္ လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရွး ေဟာင္းသုေတသနထံ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံလာျခင္းမရွိဘဲ ေဆာက္ လုပ္ေန၍ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရပ္ ဆိုင္းထားရန္ တားျမစ္ထား ေၾကာင္း ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတ သနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီး ဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္ ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က တားထား တယ္။ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘူး။ (၁)အခ်က္က အေမြအႏွစ္ဇုန္ထဲ မွာပါေနတယ္။ (၂)အခ်က္က လူ ေနထုိင္ဖုိ႔ရာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕ျပ၊ေက်းရြာလူေနရပ္ကြက္ဧရိ ယာအတြင္းမပါဘူး။ (၃)အခ်က္ က အလြန္ႀကီးမားတဲ့အေဆာက္ အအုံေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္တယ္’’ ဟုဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ကုလသမဂၢပညာေရးသိပၸံ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ယူနက္စကုိ ၏ ယဥ္ေက်းမႈဌာနအစီအစဥ္ညိႇ ႏႈိင္းေရးမွဴးေဒၚဥမၼာမ်ိဳးက ‘‘သူက အေမြအႏွစ္ဇုန္ထဲမွာ ပါေနတဲ့အ တြက္ ေဆာက္လုိ႔မရတာမဟုတ္ ဘူး။ ေဘးနားမွာ ဘုရားမရွိဘူး ေျပာၾကတယ္။ ဘုရွားရွိတာ၊ မရွိ တာနဲ႔မဆုိင္ဘူး။ ယူနက္စကိုက အႀကံေပးၿပီးေတာ့ အစုိးရက သတ္မွတ္ထားတာက ပုဂံေဒသ မွာ ေျမအမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးရွိ တယ္။ ၿမိဳ႕ေျမ၊ ရြာေျမ၊ ျမင္ကြင္း ဧရိယာေပါ့။ ေျမယာ႐ႈခင္းအ လြတ္ေတြေပါ့။ၿမိဳ႕ေျမဆုိရင္သတ္ မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ေဆာက္လုိ႔ရ တယ္။ ရြာေျမဆုိရင္ရြာပုံစံနဲ႔သတ္ မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာက္လုိ႔ရ တယ္။ ျမင္ကြင္းဧရိယာေျမက ေတာ့ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြပါ တယ္။ အဲဒီျမင္ကြင္းဧရိယာက ေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားရမယ့္အပိုင္း ျဖစ္တယ္။ ဘာအေဆာက္အအုံမွ ေဆာက္ခြင့္မရွိ။ ဥပမာ ဘုရားပြဲ မွာ အေဆာက္အအုံအေသးေလး ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာင္ ယာယီပဲ ေဆာက္ခြင့္ရွိတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ယခုဟုိတယ္တည္ေဆာက္ ေနသည့္ ေနရာသည္ ျမင္ကြင္းဧရိ ယာအမ်ိဳးအစားထဲ ပါ၀င္ေန သည္။

ေရွးေဟာင္းပုဂံေဒသတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဇုန္အ တြင္း ဟုိတယ္အပါအ၀င္ အျခား အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ တားျမစ္ထားသည္။

လက္ရွိပုဂံေဒသတြင္ ဟုိ တယ္ ၈၄ လုံးခန္႔ရွိၿပီး အခန္း ၃,၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ပုဂံေဒသဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးေဇာ္၀ိတ္က ေျပာသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ေဒသကုိ ကုလသမဂၢပညာေရး သိပၸံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ယူနက္ စကုိ)၏ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသ အျဖစ္ စာရင္း၀င္ရန္အၿပီးသတ္ အဆုိျပဳလႊာကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ က တင္သြင္းထားသည္။