နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား သုံးစဲြမႈေလ်ာ့နည္းေစေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

 နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တရားမ၀င္အင္တာနက္လုိင္း အ သုံးျပဳေနျခင္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးရန္ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အရည္အေသြးအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၿပိဳင္ဆုိင္မည္ဟု Global Technology ကုမၸဏီစီအီးအုိ ဦးသိန္းသန္းတုိးက ေျပာ သည္။

Global Technology သည္ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္သည့္ ကရင္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီေဒသ တြင္ 4G အင္တာနက္ကြန္ရက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ျမန္မာအစုိး ရထံမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ ထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။


လက္ရွိတြင္ နယ္စပ္ေဒသ ရွိၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမွ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ထား သည့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို တရားမ၀င္ အသုံးျပဳေနသည္။ ‘‘သူတုိ႔ဟာေတြကို ေလ်ာ့သြား ေအာင္လုပ္မယ္။ မေလ်ာ့ရင္ ေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနကို အေၾကာင္းၾကားရ မွာေပါ့’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ အင္ တာနက္လုိင္းမ်ားသည္ ႀကိဳးမဲ့ စနစ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းရွိလုိင္စင္ရ ကုမၸ ဏီမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈမေပးအပ္ မီကာလတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ေနသည္။

နယ္စပ္ေဒသရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ရ ယူအသုံးျပဳေနသည္ကို အစုိးရအ ေနျဖင့္ သိရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကိစၥကို အမိန္႔အာဏာျဖင့္ ဖယ္ ရွားျခင္းထက္ တရား၀င္လုပ္ခြင့္ ရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ေစ်းႏႈန္း အရ၊ အရည္အေသြးအရ ဦးစြာ ၿပိဳင္ဆုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ဳိး ေဆြက ေျပာသည္။

‘‘သုံးေနတာကို ဟန္႔တားဖို႔ ထက္ ကိုယ့္ဘက္က ေကာင္း ေအာင္ အရင္လုပ္ေပးႏုိင္ဖို႔က အေရးႀကီးတယ္။ ေကာင္းေနရင္ လူေတြက တျခားႏုိင္ငံကဟာ ဘယ္ သုံးမလဲ။ ဒါေတြက ႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ညႇိရမွာေတြပါ’’ဟု ၎ကေျပာ သည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားမ၀င္အင္တာနက္လုိင္းအသုံးျပဳ မႈသည္ ေစ်းကြက္အရ ယခင္က စုိးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ တမ္းမ်ာေကာက္ယူ၍ ေလ့လာခဲ့ သည့္ေနာက္ပိုင္း စိုးရိမ္မႈမရွိေတာ့ ေၾကာင္း ဦးသိန္းသန္းတုိးက ေျပာ သည္။

‘‘သူတုိ႔ေတြက အိမ္သုံးေတြ အထိ အဆင္ေျပတဲ့စနစ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဟိုတယ္လုိမ်ဳိးလုပ္ ငန္းအႀကီးစားေတြက မရွိလို႔ သုံး ေနရတဲ့ သေဘာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ အဆုိပါ တရားမ၀င္ အင္တာနက္လုိင္းအသုံးျပဳမႈ ေစ်း ကြက္ကို အထူးသျဖင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ဟု ဦးသိန္း သန္းတုိးက ေျပာသည္။

Global Technology သည္ 4G အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ရန္ ၂၆၀၀ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ ကို ကန္ေဒၚလာ ခုနစ္သန္းေက်ာ္ ေပးသြင္း၍ ၂၀၁၆ အတြင္း လုိင္စင္ရယူခဲ့သည္။ အဆုိပါ ကုမၸဏီက 4G အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဇြန္လကစတင္၍ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။