မုိးကုတ္ ႏွစ္ (၈၀၀) ျပည့္ပြဲေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္ငါးခ်က္

သဘာ၀အလွမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ ႏွစ္ ၈၀၀ ျပည့္ ပတၱျမားၿမိဳ႕ေတာ္ ဓာတ္ပံု − စည္သူလင္း

ပတၱျမားေျမ ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ျဖင့္ ျမန္မာတြင္သာမက ကမၻာ၌ပါ ထင္ရွားၿပီး လူသိမ်ားသည့္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕၌ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ၿမိဳ႕သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးက်ယ္၊ အခမ္းနားဆုံးပြဲေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ မုိးကုတ္ႏွစ္ (၈၀၀) ျပည့္
ပြဲေတာ္ကို က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။


 အဆုိပါပြဲေတာ္ က်င္းပႏုိင္ ေရး မႏၲေလးတိုင္းအစုိးရအဖြဲ႕က လုိအပ္သည့္ အကူအညီအခ်ိဳ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည့္ အျပင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံကာ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။

ပြဲေတာ္တြင္ ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားမ်ား၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ အမ်ားအျပား ထည့္သြင္းထားၿပီး ေဒသခံၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအတြက္ သာမက ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီး သြားမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ မည့္ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ပြဲေတာ္ က်င္းပေရးေကာ္မတီက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ပြဲက်င္းပေရး က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္အသုံးျပဳမည္ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မုိးကုတ္ႏွစ္ ၈၀၀ ျပည့္ပြဲေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္ငါးခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆုံးက်င္းပမည့္ပြဲေတာ္

 သမိုင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၅၇၉ ခုႏွစ္ မုိး မိတ္ေစာ္ဘြားႀကီး သုိဟန္ဖက္ လက္ထက္တြင္ ရွမ္းမုဆုိးသုံး ေယာက္မ်က္စိလည္လမ္းမွားကာ ေရာက္ခဲ့သည့္ သဖန္းပင္ႀကီး အနီး ၌ ပတၱျမား ေက်ာက္အနီမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ေစာ္ဘြားႀကီးထံ ဆက္သခဲ့ရာ တန္ဖုိးရွိမွန္းသိ၍ ရွမ္းလူမ်ိဳးအေစာင့္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ ေရွာက္ေစခဲ့ရာမွ သဖန္းပင္ရြာဟူ ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ေနာင္ တြင္ ၎တို႔၏တုိးခ်ဲ႕ေနထုိင္မႈမ်ား မွ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕တည္ခါစ အေစာပုိင္းကာ လမ်ား၌ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားမ်ား လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ သာလြန္မင္း လက္ထက္၌ ၎တို႔ပုိင္နယ္ေျမ ကုိ လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။ သီေပါ မင္းလက္ထက္တြင္ မုိးကုတ္မွ ပတၱျမားမ်ားတူးေဖာ္ကာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သိမ္းပုိက္ထားသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ပတၱျမားခ႐ုိင္ဟုဖြဲ႕စည္းကာ ခ႐ုိင္႐ုံးစုိက္ၿမိဳ႕အျဖစ္ တည္ရွိခဲ့သည္။

၁၉၄၇ စစ္ၿပီးကာလတြင္ မုိး ကုတ္ၿမိဳ႕ကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ ႀကံ စည္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ ဘဲ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္အတြင္းပါ၀င္ သည့္ၿမိဳ႕တစ္ခုအေနျဖင့္သာသတ္ မွတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉  (၂၀၁၈)တြင္ ၿမိဳ႕တည္ေထာင္မႈႏွစ္ (၈၀၀) ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ မုိး ကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ပတၱျမားေက်ာက္မ်ားထြက္ရွိရာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ ပတၱျမားေျမ အျဖစ္ လူသိမ်ားသည့္ၿမိဳ႕တစ္ခု ျဖစ္သည္။

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕တည္ႏွစ္ ၈၀၀ ျပည့္ပြဲကုိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ရန္၊ မုိးကုတ္ေဒသ၏ အလွ အပႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းသာမက ကမၻာကသိရွိရန္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား သမိုင္းအေမြလက္ဆင့္ကမ္းေပးႏုိင္ရန္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပေရးေကာ္မတီကဆုိသည္။

 ‘‘ဒီလုိၿမိဳ႕တည္ပြဲတစ္ခါမွ က်င္းပခဲ့တာမရွိဘူး။ ဒါပထမဆုံး ပဲ’’ ဟု ပြဲေတာ္က်င္းပေရးေကာ္မ တီအဖြဲ႕၀င္ဦးသန္း၀င္းက ေျပာ သည္။

ေအးခ်မ္းသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသ လည္ပတ္စရာေနရာမ်ား

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ အပူပုိင္း ေဒသတြင္းက်ေရာက္ေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္သျဖင့္ ေအး ျမသည့္ရာသီဥတုကုိပုိင္ဆုိင္ထား သည္။ 

 ေတာင္ပတ္လည္ ၀န္းရံ သည့္ ေနရာတြင္ ၿမိဳ႕တည္ထားသျဖင့္ ဒယ္အုိးပုံသဏၭာန္တည္ရွိေနေသာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

 ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္ၿပီး ေတာေတာင္ေရေျမတုိ႔သည္ သ ဘာ၀အတိုင္းတည္ရွိေနဆဲျဖစ္သ ျဖင့္ သာယာလွပသည့္ျမင္ကြင္း မ်ား ခံစားႏိုင္မည့္အျပင္ေတာင္ ထိပ္မ်ားတြင္ တည္ထားသည့္ ေစ တီမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းအတြင္းအစီ အရီတည္ေဆာက္ထားသည့္ လူ ေနအိမ္မ်ားမွာ လာေရာက္လည္ ပတ္သူမ်ားအတြက္ အျမင္ဆန္း ေစႏုိင္သည္။

‘‘ဒီမွာက ရာသီဥတုေကာင္း တယ္။ ေတာေတာင္ေတြကလည္း သဘာ၀အတုိင္းပဲ ရွိေနေသး တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာင္ထိပ္ေတြ မွာ တည္ထားတဲ့ေစတီ၊ ပုထုိးေတြ မွာလည္း ႐ႈခင္းေတြကလွပတဲ့အ တြက္ မုိးကုတ္ကုိလာတဲ့သူေတြအ တြက္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕မႈကုိ ေပးႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ပြဲေတာ္က်င္း ပေရးေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံဦးမင္းသူရက ေျပာၾကား သည္။

 အထင္ကရေနရာမ်ား အ ျဖစ္ ေက်ာက္ျပာသာဒ္၊ ေဒၚနန္း ၾကည္ေတာင္၊ ပင့္ကူေတာင္၊ ေဖာင္ေတာ္ဦး၊ ပတၱျမားေစတီ၊ ခ်မ္းသာႀကီးဘုရား၊ ဘားနက္စစ္ သခ်ႋဳင္းတို႔သုိ႔ကို သြားေရာက္လည္ ပတ္ႏိုင္မည့္အျပင္ လူငယ္မ်ားအ တြက္ ေတာင္တက္ခရီးမ်ားလည္း သြားေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၇၇,၆၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္ၿပီး ဗမာ၊ ရွမ္း၊ လီဆူ၊ ပေလာင္၊ ေဂၚရခါး ႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအတူတကြ ေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ သုိ႔ ျဖစ္ရာ လာေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ မတူကြဲျပားေသာ႐ုိးရာယဥ္ ေက်းမႈ၊ လူေနမႈပုံစံမ်ား၊ ဓေလ့ စ႐ုိက္မ်ားကုိလည္း ေလ့လာႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။

ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ား

ႏွစ္ (၈၀၀) ျပည့္ပြဲေတာ္ကုိ မတ္လ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲ ေတာ္ကာလအတြင္း မုိးကုတ္ဇာ တိအႏုပညာရွင္မ်ား၊ အဆုိေတာ္ မ်ား၏ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ အား ကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ႐ုိးရာအကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္သည္။

အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားအေန ျဖင့္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အလြတ္ တန္းေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ တင္းနစ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ႐ုိးရာျခင္းခတ္ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္း သားအကမ်ားအျဖစ္ ႐ုိးရာအက ၁၁ မ်ိဳး ထည့္သြင္းေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ေပးမႈ

ႏွစ္ (၈၀၀) ျပည့္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္မည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ တရားရိပ္သာ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဓမၼာ႐ုံစသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အခမဲ့ တည္းခိုႏိုင္ရန္ ပြဲေတာ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီကစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ သည္။

 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာက တည္းခုိခန္းတို႔၊ ဟုိတယ္တို႔က အ ေရအတြက္ကနည္းတယ္။ အဲဒီ တစ္၀က္ေလာက္ကလည္း လူ ႀကီးခရီးစဥ္ေတြရွိေတာ့ ဌာနဆုိင္ ရာနဲ႔ပဲ ျပည့္သြားေလာက္မွာ။ တ ျခားလာမယ့္သူေတြအတြက္ ေန ရာထုိင္ခင္းအဆင္မေျပႏုိင္တဲ့အ တြက္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ ေတြအဆင္ေျပေစဖုိ႔ အခမဲ့တည္း ခုိႏုိင္မယ့္ ေနရာေလးေတြစီစဥ္ ေပးထားတာပါ’’ ဟု ပြဲေတာ္က်င္း ပေရးေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံဦးမင္းသူရကေျပာသည္။

 ထုိ႔အျပင္ ပြဲေတာ္ကာလ တြင္ မႏၲေလး-မုိးကုတ္ခရီးစဥ္ တုိးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲရန္ ယာဥ္လုိင္းမ်ား ကုိ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပေရးေကာ္မတီက ဆုိသည္။

မုိးကုတ္ႏွစ္ (၈၀၀) ျပည့္ပြဲ ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ မည့္ျပည္တြင္းခရီးသြားဦးေရ သုံး ေသာင္းခန္႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားဦးေရ ၅၀၀ ခန္႔အထိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ပြဲ ေတာ္က်င္းပေရးေကာ္မတီက ခန္႔ မွန္းထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔မုိးကုတ္ႏွစ္ (၈၀၀) ျပည့္ပြဲကုိ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ မိဘျပည္သူေတြကုိ လာေရာက္ဖုိ႔ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ဦးမင္းသူရက ေျပာ သည္။။