ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားဆုိင္ရာ ဂီတပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးျပဳလုပ္မည္

Voices for Wildlife အမည္ရွိ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားဆုိင္ရာ ဂီတပြဲေတာ္ကို ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၌ ပထမအႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။


 ကမၻာ့ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF-Myanmar)ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္ သံ႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ ကားမႈ အဆံုးသတ္ရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂီတပြဲေတာ္သည္ ဝင္ေၾကး အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ညေန ၄ နာရီခြဲမွ ည ၉ နာရီအထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ ဘန္နီၿဖိဳး၊ အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္၊ ေက်ာ္ သီဟ၊ ပန္းေရာင္ျခယ္၊ ျခဴးစစ္ ဟန္၊ ဝိုင္းေလး၊ ေနာေနာ္၊ ေမၾကည္ စသည့္ အဆိုေတာ္မ်ား၏ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္အတူ အျခား ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား ပါဝင္မည္ဟု WWF ျမန္မာက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

Top News