ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကို ကာလၾကာရွည္ အသံုးျပဳေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အသက္တိုႏိုင္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား ကာလၾကာရွည္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးႏိုုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ဆရာ၀န္မ်ားက လူနာမ်ားအတြက္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား အသံုးျပဳ လာသည္မွာ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းေဆး၀ါးမ်ားက ကမၻာတစ္၀န္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။


သို႔ေသာ္ ယင္းေဆး၀ါးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳမႈ ေၾကာင့္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ကို မမႈေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။

ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားတြင္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာ ျခင္းႏွင့္ ခံတြင္း၌ မိႈေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊ အစာအိမ္လမ္းေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) မအဂၤါတြင္ မိႈေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးအခ်ဳိ႕ရွိသည္။

ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အေစာေခ်ဖ်က္မႈဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ပိုးမႊားမ်ားကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပဋိဇီ၀ေဆးတစ္ပတ္စာအသံုးျပဳ႐ုံျဖင့္ အူလမ္းေၾကာင္းထဲရွိ ပိုးမႊားမ်ား တစ္ႏွစ္အထိ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ယခင္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကို အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္မွသာသံုးသင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက အႀကံေပးထားသည္။

က်န္းမာေသာ လူတစ္ဦး ပဋိဇီ၀ေဆးတစ္ပတ္စာအသံုးျပဳ႐ုံျဖင့္ ေဆးမတိုးေသာအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ၿပီး အူလမ္းေၾကာင္း ပိုးမႊားမ်ားကို ေရရွည္ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည္။

အူလမ္းေၾကာင္းထဲရွိ ပိုးမႊားမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါအ ခ်ဳိ႕ကဲ့သို႔ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေသာ မူမမွန္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အနည္းဆံုးႏွစ္လၾကာ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မားေၾကာင္း နယူးေအာ္လန္းၿမိဳ႕ တူလိန္းတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အသက္ (၄၀) ႏွင့္ (၅၉) ႏွစ္ၾကားအရြယ္တြင္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား ေရရွည္အသံုးျပဳေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အသက္ေသဆံုးႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားသည္။                                  

—Ref: MNT