ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္အား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို

ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳး အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းလိုေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတေျပာၾကား ျမန္မာကို အားေပးေထာက္ခံရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားဟု အေမရိကန္ဆုိ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (၁၀)ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာသည့္ ဦးဝင္းျမင့္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (၁၀)ဦး ေျမာက္သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္အား ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာကေရာ ျပည္တြင္းကပါ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

ယခင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ ဦးဝင္းျမင့္အား မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး ယင္းအေပၚ လိႈက္လွဲစြာ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ သမၼတစီက်င္းပင္က ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးပို႔သည္။

‘အေဆြေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဆက္လက္တြန္းအားေပးေရး၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးခ်ဲ႕ေရး အစရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ ေအာင္ျမင္မႈအသစ္မ်ားရရွိႏုိင္မည္ဟု ကြၽႏု္ပ္ယံုၾကည္ပါသည္’ ဟု တ႐ုတ္သမၼတ၏ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ျပဳလႊာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အထူးအေလး ထားၿပီး ခ်စ္ၾကည္ေရး ပိုမိုခုိင္မာ ေစရန္၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈကို နက္႐ိႈင္းေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံျပည္သူူလူထုအတြက္ အက်ိဳးစီးပြား ပိုမိုေဆာင္ၾကဥ္းလာရန္ အေဆြေတာ္ႏွင့္ အတူတကြ ႀကိဳး ပမ္း ေဆာင္ရြက္လိုပါသည္ဟု လည္း တ႐ုတ္သမၼတ၏ ဂုဏ္ျပဳ လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ စေကာ့မာစီ ရယ္ကလည္း သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

‘‘ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၍ ဒီမို ကေရစီနည္းက်ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ ေရးႏွင့္ ခိုင္မာ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏုိင္သည့္ စီးပြား ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လက္တြဲ ဖက္အေနႏွင့္ေရာ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ပါ အားေပးေထာက္ခံရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္’’ဟု အေမရိကန္သံအမတ္က ဆုိိသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း) က လည္း ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ (ၿငိမ္း) ဦးဝင္းျမင့္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအ ေပၚ လြန္စြာဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္း အဖြဲ႕အစည္း၏ ေခါင္း ေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္ လက္မွတ္ ထိုး၍ သဝဏ္လႊာေပးပို႔သည္။

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ သူရဦးေရႊ မန္းကလည္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္ အား ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး ဦးဝင္းျမင့္ အေနျဖင့္ သမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ၌ ႏုိင္ငံ ေရးသမား၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား လွယ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အ ျခားအေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား ရရွိထားသူတစ္ဦးျဖစ္၍ တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဦးဝင္းျမင့္သည္ ပထမအ ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ေကာင္း တာဝန္ယူခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ျပည္သူမ်ားက ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ရာ ရန္ကုန္၊ မံုရြာႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ရွိ ျပည္သူမ်ားက ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ သူမ်ားက ဦးဝင္းျမင့္၏ ႐ုပ္ပံုျဖင့္ ‘‘ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ အား လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါသည္’ ဟု ေရးသားထားေသာ ဗီႏိုင္းကို ခ်ိတ္ဆြဲ၍ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

ဧရာဝတီတိုင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ားကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ေထာက္ခံႀကိဳဆုိပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စတုဒိသာ ေကြၽးေမြးခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးဝင္း ျမင့္သည္ ဧရာဝတီတိုင္း ဓႏုျဖဴ ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္ ၿမိဳ႕ အထက (၆)မွ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေသာ ဓာတ္ပံု မ်ား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ မ်ားေပၚ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္အျပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သံုးစြဲသူ အခ်ိဳ႕က လည္း ၎တုိ႔၏ ပ႐ိုဖိုင္ပံုကို သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ ႐ုပ္ပံုျဖင့္ အ စားထိုးေဖာ္ျပၿပီး ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ကို ႀကိဳဆုိေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္ မွတ္ထိုးအဖြဲ႕ႏွင့္ မထိုးရေသး သည့္အဖြဲ႕မ်ားကပါ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္အေန ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ပ္အတည္း အပါအဝင္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အေထြေထြအက်ပ္အတည္း မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရး ျပည္သူ ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ ထိုး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ကထုတ္ျပန္သည္။

သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ခံရေသာ ဦးဝင္းျမင့္အား ႀကိဳ ဆုိေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး သမၼတသစ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာလ်င္စြာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕တြင္ ‘ဝ’အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIO/KIA)၊ မိုင္း လားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)၊ တအာင္းအဖြဲ႕ (TNLA)၊ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ ရခုိင္ အဖြဲ႕ (AA) NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။