အေရးေပၚ က်န္းမာေရးျပႆနာမွလြဲ၍ စာစစ္တာဝန္မျငင္းပယ္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အသိေပး

႐ုတ္တရက္ ေဆး႐ံုတက္ကုသရသည့္ ကိစၥမွလြဲ၍ တကၠ သိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအေျဖလႊာစစ္ ေဆးရမည့္ တာဝန္ကို မျငင္းပယ္ ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးမွဴး႐ံုး မ်ားက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အသိေပးထားသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအ ေျဖလႊာစစ္ေဆးျခင္းသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ တာဝန္ျဖစ္၍ အေျဖလႊာ စစ္ေဆးရန္ သင့္ေလ်ာ္သူကိုသာ တာဝန္ေပးျခင္းျဖစ္ရာ တာဝန္ ေပးၿပီးမွ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရန္ အသိေပးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အ ေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။


‘‘စာစစ္ဖို႔ ဆရာ၊ ဆရာမစာ ရင္းက တစ္ခါတည္း ဘာသာရပ္ နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အေရအတြက္နဲ႔ကိုက္ၿပီး လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ ျမန္မာစာ ဆိုလည္း ျမန္မာစာသင္တဲ့ဆရာ မ၊ သခ်ၤာဆိုလည္း သခ်ၤာသင္ယူ မွ သြားစစ္ဖို႔ လႊတ္တာပါ။ သခ်ၤာ သင္တဲ့သူ လာမစစ္လို႔ ျမန္မာစာ သင္တဲ့သူက သြားစစ္လို႔မရဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္း ျပည့္တဲ့လူကို သံုးရတာမို႔ပါ’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

 တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအ ေျဖလႊာမ်ားကို ဧၿပီ ၁ ရက္က စတင္ ကာ တကၠသိုလ္ ၁၀ ခုတြင္ စစ္ ေဆးမည္ျဖစ္ရာ အေျဖလႊာစစ္ ေဆးရမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အား တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္း အ ေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားက မတ္လ ဒုတိယပတ္တြင္ စတင္ေပးပို႔ေနသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း ျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ တကၠ သိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အေျဖလႊာစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆး မည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ လက္ရွိ သင္ ၾကားေနသည့္ ဘာသာရပ္ကိုက္ ညီမွသာ စာစစ္တာဝန္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

တာဝန္ေပးခံရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ သတ္မွတ္တကၠ  သိုလ္မ်ားသို႔ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားသြားေရာက္ၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ အေျဖလႊာစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘အေျဖလႊာစစ္တာက အ နည္းဆံုးအထက္တန္းျပ လုပ္ သက္ သံုးႏွစ္ရွိမွေခၚတာ။ စာစစ္ အေတြ႕အႀကံဳရေအာင္ ဆရာမ ေတြက သြားေတာ့ သြားခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မႏၲေလးတုိင္းဆို မႏၲ ေလးတကၠသိုလ္ထဲမွာ သြားစစ္ၿပီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ တည္းရ ေတာ့ ေနေရး၊ စားေရးဒုကၡေရာက္ တာလည္း လန္႔ၾကတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕က စာစစ္ဆို စာရင္း ထဲမပါခင္ ျငင္းၾကတာရွိတယ္။ ပါလာရင္ေတာ့ သြားၾကပါတယ္’’ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ အ လယ္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ဆို သည္။

အေျဖလႊာစစ္ေဆးရန္ စာ စစ္ဌာနမ်ားရွိရာသို႔ နီးစပ္ရာ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သြားေရာက္ စစ္ေဆးရၿပီး ခရီးစရိတ္ကို ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ တင္ျပကာ ျပန္လည္ထုတ္ယူရသည္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေနထုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးေသာ္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ကဝၿမိဳ႕နယ္ အထကခြဲ(ေအးမြန္) မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲကို မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေျဖဆိုရန္ စာ ရင္းသြင္းသူ ၈၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၇၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေျဖဆို ခဲ့သည္။