အသားစားသံုးမႈ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ ဟန္ခ်က္မညီျခင္းႏွင့္ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္

အနီေရာင္အသားမ်ား အပါအဝင္ တိရစာၦန္အသားစားသံုးမႈ ျမင့္ မားျခင္းေၾကာင့္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ပမာဏ ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အသည္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္အတြင္း အသားစားသံုးမႈ ေပါင္ ၂၂၀ေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယခုေလ့လာမႈကို Hepatology ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


အသားေခ်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ တာရွည္ခံရန္၊ အရသာပို ေကာင္းရန္ ဖန္တီးစီမံထားသည့္ အသားႏွင့္ အနီေရာင္အသားမ်ား စားသံုးမႈျမင့္မားျခင္းက အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖံုးေရာဂါႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္က အင္ဆူလင္ကို ထိေရာက္ စြာ အသံုးမခ်ႏိုင္ေသာ အေျခအေနတို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။

ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ယင္းအသားမ်ား စားသံုးမႈမ်ားျခင္းႏွင့္ကင္ဆာ၊ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား အပါအဝင္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အေနာက္တိုင္းေနထိုင္စားေသာက္ မႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ အသည္းအဆီဖံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီသည့္ ဆီမ်ား စားသံုးမႈျမင့္မားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသည္းအဆီဖံုးႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ သုေတသီမ်ားက အသားစားသံုးျခင္းသည္ ပ႐ိုတင္း၊ သံဓာတ္၊ သြပ္ဓာတ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ B12 စေသာ က်န္းမာေရးအက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ရရွိေသာေၾကာင့္ လံုးဝေရွာင္ရွားရန္ အႀကံေပးျခင္း မဟုတ္ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ဖန္တီးစီမံထားေသာ အသားမ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္ ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။

အသားစားလိုသူမ်ားသည္ ၾကက္သား (သို႔မဟုတ္) ၾကက္ဆင္ သားကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးနွင့္ညီေသာ အသားရင္းျမစ္ကို ေရြးခ်ယ္ ရန္လိုေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ နည္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

—Ref: WMED