ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႀကီးၾကပ္ရန္ အစိုးရက ကုမၸဏီေထာင္

အက္ဖ္အမ္အိုင္ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဝကို အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီတည္ေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ကုမၸဏီသစ္၏ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ႀကီး ၾကပ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကုမၸဏီ (NYDC)ကို တိုင္း  အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး အက္ဖ္ အမ္အိုင္ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဝ (ခ)ဆာ့ခ်္ပန္းကို အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း မတ္လ ၃၁ ရက္က ေၾကညာ သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီကို အထူး ကုမၸဏီဥပေဒျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕က က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ မတည္၍ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတစ္ခု လံုးကို ႀကီးၾကပ္မည္ဟု အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NYDC ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုး ရကိုုယ္စား စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ႀကီးၾကပ္မည္ ဟု ဆုိသည္။ ကုမၸဏီထူေထာင္ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္းသည္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး စီမံကိန္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

‘‘အခုလို ကုမၸဏီတစ္ခုကို ထူေထာင္ၿပီးေတာ့ ဒီကုမၸဏီက အစိုးရကိုယ္စားျပဳမႈနဲ႔ ေဆာင္ ရြက္မွာျဖစ္ေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အစိုးရဌာနေတြကို သြားရတာ ေခ်ာေမြ႕မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္’’ ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ေျမေနရာရွိ ေျမဧက ၂၀,၀၀၀ တြင္ ပထမအဆင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ျမစ္အ ေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး လူဦးေရသံုးသန္းေက်ာ္ ေနထုိင္ ႏုိင္မည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္အ ခြင့္အလမ္း ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထား သည္။

‘‘ဒီေနရာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထက္ေတာင္ ပိုဖြံ႕ၿဖိဳးသင့့္ေနၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔ အခုခ်ိန္ထိ ဒီဘဝေတြနဲ႔ ေနၾက ရမွာလဲ။ ညဘက္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ ျမစ္က သြားၾကည့္လိုက္ပါ။ တစ္ ဖက္ကမ္း ဒလက ေမွာင္မည္းလို႔။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ထဲ ဘယ္လို ခံစားရမလဲ။ ေဒသခံျပည္သူေတြ ဘက္က ေတြးၾကည့္ပါ’’ ဟု ေဒၚနီ လာေက်ာ္က ေျပာသည္။

အဆုိပါၿမိဳ႕သစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခု၊ တံတားႏွစ္စင္း၊ ၂၆ ကီလိုမီတာ ရွည္သည့္ ပင္မလမ္းေၾကာင္း၊ ၁၀ ကီလိုမီတာရွိ စက္မႈဇုန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္႐ံု၊ ေရသန္႔ႏွင့္ ေရဆိုးထုတ္စက္႐ံုမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတည္ ေဆာက္ၿပီးစီးပါက စင္ကာပူႏုိင္ငံ ထက္ ႏွစ္ဆ က်ယ္ဝန္းမည္ဟု အဆုိပါကုမၸဏီသစ္က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ အေျခခံ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးပါက ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း တြင္ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ NYDC Challenge စနစ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ NYDC Challengeဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခုက မိမိ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ကို အစအဆံုး ကုန္က်ခံေလ့လာ စစ္တမ္းျပဳလုပ္၍ ပံုစံထုတ္ေပးရ မည္ျဖစ္သည္။ ပံုစံထြက္လာပါက အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အတူ ေစ်း ၿပိဳင္တင္ဒါ ဝင္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ ယင္းကုမၸဏီ သည္ တင္ဒါမေအာင္ျမင္ပါက တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီက  စီမံကိန္းပံုစံထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရ မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ ကုမၸ ဏီမ်ားသည္ အဆုိပါ စီမံကိန္း တြင္ လုပ္ကိုင္လိုပါက ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၿပီး ယခင္အစုိးရလက္ ထက္က တင္ဒါရရွိထားသူမ်ား သည္ အတည္ျဖစ္သည္ဟု မယူ ဆထားေၾကာင္း ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

‘‘ေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္။ ဝင္ၿပိဳင္ ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္တုန္းက ရထားလို႔ ဒီေန႔ က်ိန္းေသရမယ္ဆို တာေတာ့ မရွိပါဘူး’’ဟု ဦးသိမ္း ေဝက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး ကို ယခင္တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီသံုးခုကိုသာ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ခြင့္မေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို ကုမၸဏီမ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္း လင္းေျပာထားေၾကာင္း ေဒၚနီလာ ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည့္ စီမံ ကိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳျခင္းရွိ၊ မရွိ မေသခ်ာေသးသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဓနစံရာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးရဲလင္းက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏လိုအပ္ ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ ဟု ၿမိဳ႕ျပပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္လတ္က ေျပာသည္။

‘‘ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းေတြဆို တာ အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္သင့္ တယ္။ အစိုးရမွ ၿမိဳ႕ျပလိုအပ္ခ်က္ကို သိမွာ။ ကုမၸဏီေတြက ဦး ေဆာင္ရင္ သူတို႔လိုတာပဲ အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားလိမ့္ မယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ ေဆာက္ရန္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း ေသာ္လည္း ပိုမိုထိေရာက္စြာ အ လုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီအျဖစ္ တုိင္းအစိုးရက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။ အထက္ပါ ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕ဝင္ဒါ႐ိုက္တာငါးဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၎တို႔ထဲ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းလွ်ပ္စစ္၊ စက္ မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ဦးသိမ္းေဝက ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ က်န္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးမွာ  တုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီး ဦးဟံထြန္းႏွင့္

လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ ႏွစ္ဦးအျဖစ္ စင္ကာပူဝန္ႀကီးေဟာင္း George Yeo ၊ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအရာရွိေဟာင္း ဦးထြန္းျမတ္တို႔ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ဦးသိမ္းေဝကို အမႈေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ နာမည္ေကာင္းရွိ သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။ ဦးသိမ္းေဝက အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ၎ပိုင္ကုမၸဏီငါးခုစလံုး မည္သည့္ စီးပြားေရးမွ် ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကတိေပးထားသည္။

Top News