ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမရွိ ဘုရား သုံးဆူ ဘုရားျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ကမ္းလွမ္း

 ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမင္းနန္သူေက်းရြာအနီးရွိ ဘုရားသုံးဆူဘုရားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက မတ္လတတိယ ပတ္က လာေရာက္ကမ္းလွမ္းခဲ့ ၍ မၾကာမီ MoU ေရးထိုးကာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံ)ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘ျပဳျပင္မွာကေတာ့ အလုံးစုံ ပါတာေပါ့။ ဘယ္လုိျပဳျပင္မလဲဆို တာကေတာ့ MoU လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီးရင္ သုေတသနလုပ္ငန္း ေတြ၊ ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္တာေတြ အရင္ဆုံးလုပ္ရမွာေပါ့။ ၿပီးမွ ဘယ္လုိနည္းပညာနဲ႔ ဘယ္လုိျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတာ ဆက္ ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ ပုဂံေဒသရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ပထမဆုံးလာေရာက္ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရားသုံးဆူဘုရားျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္လုိအပ္မည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တြက္ခ်က္ကာ မၾကာမီ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ ႀကီးဌာနႏွင့္ MoU သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘MoU ကို အျမန္ဆုံးလက္ မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ဖို႔အတြက္ကို လည္း သူတုိ႔ဘက္က ျပင္ဆင္ေန ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ရရွိ မႈနဲ႔ စၿပီးေဆာင္ရြက္မယ့္အခ်ိန္ အေပၚ မူတည္ၿပီး MoU ထိုးၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပုဂံေဒသရွိ  ေစတီပုထိုးမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံအျပင္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ အိႏိၵယႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ကလည္း ကမ္းလွမ္းထားသျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

More in News Section