ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတည္ေဆာက္ျခင္း ကန္႔ကြက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေန၍ အစိုးရအကူအညီလုိဟုဆို

 ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါ တုိင္ တည္ေဆာက္မႈ ျပည္သူအ ခ်ဳိ႕က ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေန၍ မိုဘုိင္းကြန္ရက္ ေကာင္းမြန္ရန္အစုိးရအကူအညီမ်ားစြာ လိုအပ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ ကြန္ရက္တာ၀န္ခံ ဦးျမတ္သူရကေျပာသည္။

 ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတုိင္ တည္ေဆာက္မႈ နယ္ေဒသမ်ား တြင္သာ ကန္႔ကြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌လည္း ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။ ‘‘အဓိကရန္ကင္း ဧရိယာဆုိရင္ တာ၀ါေဆာက္ခြင့္ မရတာမဟုတ္ဘူး။ ရတယ္။ ကန္႔ ကြက္မႈေတြရွိေတာ့ ရပ္လုိက္ရ တယ္’’ဟု ဦးျမတ္သူရက ေျပာ သည္။


တာ၀ါတည္ေဆာက္မႈ ကန္႔ ကြက္သူမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တာ၀ါတည္ေဆာက္မႈကို ကန္႔ ကြက္သည့္အေရအတြက္ ၃၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတည္ ေဆာက္မႈကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ကယားျပည္ နယ္က အမ်ားဆုံးကန္႔ကြက္ၿပီး ၂၀၁၇ အတြင္း ေဒသတြင္း တာ၀ါမ်ား၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရပ္တန္႔ခဲ့ရေၾကာင္း တယ္လီေနာက ထုတ္ျပန္သည္။

 ‘‘ကယားျပည္နယ္မွာက အဓိကက်တဲ့ ဆုိက္တခ်ဳိ႕ပါ ရပ္ခဲ့ ရတာပါ’’ဟု တယ္လီေနာ ျပန္ ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ကိုအဲလက္စ္က ေျပာသည္။  တာ၀ါတည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ စတင္တည္ေဆာက္ စဥ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ္ လည္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ အခါ ပတ္၀န္းက်င္အႏၲရာယ္ရွိသည္ဆုိကာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိ ေၾကာင္း တာ၀ါတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ကုိင္သူ ဦးဉာဏ္၀င္းၿဖိဳးက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတည္ ေဆာက္ရာတြင္ မတည္ေဆာက္ မီ ပတ္၀န္းက်င္၏သေဘာတူ လက္ခံမႈဦးစြာယူရမည္ဟု စည္းကမ္းခ်က္ပါရွိေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမမ်ား၌ တာ၀ါတည္ ေဆာက္လိုပါက ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္မႈကို ၾကားခံအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆုိ ခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ဳိးေဆြက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတည္ ေဆာက္မႈကို က်န္းမာေရးအ ေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊  မီးစက္ဆူညံမႈအေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမငွားရမ္းမႈ စီးပြားေရးကို ေဒသေနထုိင္သူအခ်င္းခ်င္း မေက်နပ္မႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတုိင္ မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္သည့္ သတ္မွတ္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္သည္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ ေၾကညာခ်က္ ကိုကိုးကား၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၇ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေအာ္ပေရတာမ်ားအနက္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတုိင္တည္ေဆာက္မႈ ကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရသည္ဟု တယ္လီေနာကသာ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။