အဂတိလိုက္စားမႈ တိုင္ၾကားသူမ်ားကို အစိုးရအကာအကြယ္ေပးမႈ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမးခြန္းထုတ္

အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား အေပၚ တုိင္ၾကားခဲ့သူမ်ားအား အ စုိးရအေနျဖင့္ မည္သို႔အကာအ ကြယ္ေပးမည္ကို သိရွိလုိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ ျခင္းသည္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရပါက သတၱိရွိစြာေဖာ္ ထုတ္တုိင္ၾကားလာေစရန္ ရည္ ရြယ္ေၾကာင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစန္းစန္း၀င္းက ေျပာသည္။


ဧၿပီ ၃ ရက္က မေကြးတုိင္း လႊတ္ေတာ္ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ အဂတိလုိက္စားမႈ ေလ်ာ့က်ၿပီး ျပည္သူေတြက စိတ္ေအးခ်မ္းသာ စြာနဲ႔ ရပ္တည္ေနထုိင္ဖို႔ လိုအပ္ တယ္။ အဂတိတရားကင္းစင္ဖုိ႔ဆို တာ ျပည္သူေတြက ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့နဲ႔ တုိင္ ၾကားဖုိ႔လည္းလုိတယ္။ တုိင္ၾကား သူေတြကို အစုိးရကကာကြယ္ေပး မွလည္း သတင္းေပးတုိင္ၾကားသူ ေတြဟာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့နဲ႔ တုိင္ၾကားလာ မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကတစ္ဆင့္ ေမးခြန္းထုတ္ရတာျဖစ္တယ္’’ဟု ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစန္းစန္း ၀င္းကေျပာသည္။

အထက္ပါ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ အစိုးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ေလ်ာ့က် ေစရန္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖဲြ႕ စည္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တုိင္ၾကား သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ ရန္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား ေၾကာင္း မေကြးတုိင္းအစုိးရအဖဲြ႕ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးစန္းလင္းက ေျဖ ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈမ်ား မရွိ ေစေရး လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ေပၚလာပါက တုိင္ၾကားလာေစရန္ အဂတိလုိက္ စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ရွင္း လင္းေျပာၾကားျခင္း၊ အသိေပး ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

မေကြးတုိင္း အစုိးရအေန ျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ကင္း စင္ေစရန္ အစုိးရဌာနႏွင့္ အဖဲြ႕အ စည္းမ်ား လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂတိကင္း စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါအား ေလ်ာ္ စြာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေၾကာင္း ၎ကေျဖၾကားသည္။ 

More in Politics Section