ဟသၤာတသႀကၤန္တြင္ ဗဟိုမ႑ပ္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ပါဝင္မည္

ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္း ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဗဟိုမ႑ပ္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ပါ ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။


ဗဟိုမ႑ပ္ကို ဟသၤာတၿမိဳ႕လယ္ လြတ္လပ္ေရးပန္းၿခံအနီးတြင္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္  စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးၿဖိဳးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ဟသၤာတမွာ ဗဟိုမ႑ပ္က ၂၀၁၃ ကတည္းက မလုပ္ျဖစ္ေတာ့တာ။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ျပန္လုပ္မယ္။ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္လည္း လုပ္ဖို႔စီစဥ္ေနၾကတယ္’’ဟု ဦးၿဖိဳးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကို ဟသၤာတၿမိဳ႕ ပေဒသာေစ်းေကာ္မတီက ဦး ေဆာင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကို ပေဒသာေစ်းေရွ႕ရွိ ေပ ၁,၄၀၀ ခန္႔ရွည္ေသာ မန္းဘခိုင္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္မည္ဟု ပေဒသာေစ်းေကာ္မတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေဌး လြင္သိမ္းက ေျပာသည္။