ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေဒသခံ ၁၀၀ ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ား ဧၿပီ ၃ ရက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − သႏၲာလႈိင္)

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္ လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အ မွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္ကို ေဒသခံ ၁၀၀ ခန္႔က ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 


ဦးထြန္းမင္းေအာင္သည္ နယ္ေျမခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအ က်ိဳးစီးပြားကို ပါဝင္ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိ၊ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ မဟုတ္မမွန္ တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ သတင္းစကားမ်ား အယံုလြယ္၍ လႊတ္ေတာ္အာဏာကို အလြဲသံုး စားျပဳကာ လယ္သမားေတာင္သူ မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ငဲ့ညႇာျခင္းမရွိ ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုလို ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေထြး က ေျပာသည္။ 

‘‘မုတၱမေက်းရြာအုပ္စုမွာ ရွိတဲ့ ေျမႏုကၽြန္းကို မရွိဆင္းရဲသား ေတြက တစ္ဧကေလာက္ပဲျဖစ္ ျဖစ္ ေနပိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လယ္သမားေတြ သူ႔ကို အႀကိမ္ ႀကိမ္အကူအညီေတာင္းခံတယ္။ သူ႔ဆီကို ကုိယ္တိုင္ကိုယ္ေရာက္ သြားခဲ့တယ္။ စာနဲ႔လည္း တင္ခဲ့ တယ္။ သူက မကူညီတဲ့အျပင္ ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ စကားေတြေျပာ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မုတၱမေက်းရြာ အုပ္စု ကြင္းအမွတ္(၉၁၀)ကို ေတ ကြၽန္းရွိ ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ေျမႏု ကြၽန္းသည္ ေျမဧက ၁၃၇ ဧကရွိ ၿပီး ထိုေျမႏုကၽြန္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ ခြင့္မ်ားေပးမႈသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကင္းမဲ့ေနၿပီး အဂတိလိုက္ စားမႈရွိေနသည္ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္က မတ္လ ၂၂ ရက္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ ႀကီးကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ ေျမႏုကၽြန္း ေျမ ၁၃၇ ဧကကို ကြၽန္းႏုေျမႏွင့္ အနီးဆံုးေဒသခံမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ် ထားေပးႏိုင္ေရး လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က လယ္ ယာေျမဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေက်းရြာလယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က ေက်းရြာအတြင္း လယ္မဲ့ယာမဲ့ေတာင္သူ ၅၈ ဦးကို တစ္ဦးလွ်င္ ၂ ဒသမ ၃၀ ဧကျဖင့္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ရက္တြင္ မဲႏိႈက္စနစ္ျဖင့္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါတန္းစီဇယားသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈမရွိဟု ဆိုကာ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ဦးစိန္သန္းပါ ၁၀ ဦးကျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တိုင္ၾကားသျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး တင္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဦးထြန္းေဌးကေျဖၾကားသည္။

ယခု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ ေျမႏု ကြၽန္းမရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ေျမႏုကၽြန္းကိစၥ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ ေၾကာင္း ဦးထြန္းမင္းေအာင္က ဆိုသည္။ 

‘‘အခုဆႏၵျပတဲ့ သူေတြကုိ စိတ္ဆိုးလို႔မရဘူး။ ဒါႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးပဲ။ လယ္သမားေတြ ဟာ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရ မယ္။ သူတို႔ကို မရေစခ်င္ဘူးဆို တဲ့ ဆႏၵလံုးဝမရွိဘူး။ ဥပေဒနဲ႔အ ညီျဖစ္ေစခ်င္တယ္’’ဟု ဦးထြန္း မင္းေအာင္က ေျပာသည္။ 

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ယခုအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေက် နပ္မႈမရွိသျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ သည္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေပါင္းသံုးဦးရွိသည္။