ၾသစေၾတးလ်ပညာေရးျပပြဲ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ က်င္းပမည္

 ျမန္မာေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပညာ ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားေလ့လာႏုိင္ မည့္ ၾသစေၾတးလ်ပညာေရးျပပြဲ ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ AVSS Myanmar က ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ပညာေရးျပပြဲ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္ တြင္ ဧၿပီ ၇ ရက္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဟီလ္တန္ဟိုတယ္တြင္ ဧၿပီ ၈ ရက္၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။


ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ နာမည္ ေက်ာ္ မဲလ္ဘုန္းတကၠသိုလ္၊ ဆစ္ ဒနီတကၠသိုလ္၊ နယူးေဆာက္သ္ေ၀းလ္တကၠသိုလ္၊ အက္ဒလိဒ္ တကၠသိုလ္တို႔အပါအ၀င္ တကၠ သိုလ္၊ ေကာလိပ္ ၂၂ ခုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေက်ာင္း၀င္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပညာသင္ဆုအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေဟာေျပာ မည္ျဖစ္သည္။

  ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တကၠ သိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြး၍ မိမိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အႀကံေပးလုပ္ငန္း AVSS Myanmar မွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

  ‘‘တကၠသိုလ္၀င္တန္း၊ IGCSE ၊ GCE "A" Level ၊ SAT၊ IB Diploma ေအာင္ျမင္ထားတဲ့ သူေတြ၊ HND ဒီပလိုမာရရွိၿပီးသူ ေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္က ဘြဲ႕ရရွိထား တဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအေန နဲ႔ ပညာေရးျပပြဲေန႔မွာ တစ္ခါ တည္းေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားလို႔ရ ပါတယ္’’ဟု AVSS Myanmar ၏ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚႏွင္းပြင့္ျဖဴက ေျပာ သည္။

 ၾသစေၾတးလ်သံ႐ုံးတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၾသစေၾတးလ်အစိုးရပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ပညာေရးအခြင့္အ လမ္းမ်ားအေၾကာင္း လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးျပပြဲသို႔လာေရာက္ ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ႏွင့္ အျခားပညာသင္ ဆုဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားသိရွိႏုိင္ျခင္း၊ ေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားခကင္းလြတ္ခြင့္၊ ေျခာက္လစာက်န္းမာေရးအာမခံေၾကးသက္သာခြင့္စသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။