နယ္စပ္တြင္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံမည္

နယ္စပ္ေဒသရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာမ်ား တည္ ေဆာက္ရန္ လႊတ္ေတာ္၌တင္ျပ ေတာင္းခံမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေဆြက ေျပာသည္။


 ‘‘လာမယ့္ ေျခာက္လ ဘတ္ ဂ်က္မမီေတာ့ဘူး။ လာမယ့္ တစ္ ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ေလာက္မွာ ေပါ့’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ မူဆယ္၊ တာ ခ်ီလိတ္ႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံၾကား လႈိင္းႏႈန္းစဥ္သက္ ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ဦးမ်ဳိးေဆြက ေျပာသည္။ ‘‘အျခား က လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ေတြ ေရာက္ေန တယ္။ ဒါေတြက ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းရမယ့္ ကိစၥေတြပါ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ တရားမ၀င္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္အသုံးျပဳမႈကို ေဖာ္ ထုတ္ရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာမ်ား၏ လႈိင္ႏႈန္းစဥ္႐ႈပ္ ေထြးမႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရစင္တာ ေျခာက္ခုကို ၂၀၁၇ အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 

‘‘ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဆာက္ ထားတဲ့တစ္ခုကေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးစင္တာသေဘာပါ။ ေစာင့္  ၾကည့္ေရးစင္တာက ရန္ကုန္၊ မႏၲ ေလးမွာပဲ ရွိတယ္’’ဟု ဦးမ်ဳိးေဆြ ကေျပာသည္။ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရး စင္တာ ေျခာက္ခုကို ေဒသတြင္းရွိလုိင္စင္ ရ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား သတ္မွတ္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ထက္ ေက်ာ္လြန္သုံးစဲြျခင္း မရွိရန္၊ တရားမ၀င္လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ အသုံးျပဳမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းရန္ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘တရားမ၀င္လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ဆို တာက အမ်ားအားျဖင့္ ရွိခဲ့ဖူး တာ Receiver သုံးတာေတြပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ပညာေပး ကာလအေနနဲ႔ အေရးယူတာ မလုပ္ဘူး။ ဒါေတြက ဥပေဒအရ အသုံးျပဳခြင့္မရွိဘူးဆုိတာ အသိ ေပးၿပီးေတာ့ ခံ၀န္လက္မွတ္ထုိး ခိုင္းတာမ်ဳိးေလာက္ပဲ လုပ္ပါ ေသးတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာသည္ မုိ ဘုိင္းတယ္လီကြန္းက႑ႏွင့္သက္ ဆုိင္သည့္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို သာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရဒီယိုလႈိင္းႏႈန္းစဥ္အသုံးျပဳမႈ မ်ား၊ ႐ုပ္သံလုိင္းထုတ္လႊင့္မႈလႈိင္း ႏႈန္းစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သည္။

‘‘စင္တာက ေအာ္ပေရတာ ေတြရဲ႕ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္အသုံးျပဳမႈကို လည္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေႏွာင့္ယွက္ ေနတာေတြ႕ရင္ အေၾကာင္းၾကား ေပးတယ္။ ေအာ္ပေရတာေတြ ကလည္း ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ သူတို႔ကြန္ရက္က အဆင္မေျပ ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အေၾကာင္း ၾကားလာရင္လည္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေပးတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။