အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းသားေက်ာင္းအပ္လက္ခံရက္ တစ္လတိုးျမႇင့္

ေက်ာင္းဝင္မွတ္ပုံတင္ရက္ ေက်ာ္ လြန္သျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မလုပ္ရ ေသာ ပထမႏွစ္သင္တန္းသားမ်ား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရက္ကို ဧၿပီ လကုန္အထိ တစ္လတိုးျမႇင့္ေပး ရန္ ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ က သက္ဆိုင္ရာအေဝးသင္ဌာနခြဲ မ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားထား သည္။

၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေက်ာင္း ဝင္မွတ္ပံုတင္ မျပဳလုပ္ရေသး သည့္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အေၾကာင္းျပ ခ်က္ခိုင္လံုစြာျဖင့္ တင္ျပလာပါက သက္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ စိစစ္လက္ခံရန္ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္က မတ္လ ၂၂ ရက္၌ အေၾကာင္း ၾကားထားသည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ ခရီးလြန္ေနလို႔ မသိ တာတို႔ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မတ္လကုန္မွာ မအပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္တက္ရမယ့္ ဌာနခြဲက ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြ ခြင့္ျပဳရင္ ဧၿပီ လကုန္အထိ အပ္ခြင့္ေပးလိုက္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ေက်ာင္း အပ္ေနာက္က်တယ္ဆိုရင္ စာစဥ္ စာအုပ္ေတြ၊ အေခြေတြ ခ်က္ခ်င္း မရတတ္တာမ်ဳိးေတာ့ ရွိတယ္’’ဟု ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အား ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၈ မတ္လအထိ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံ မည္ဟု သတ္မွတ္ထားရာမွ တစ္ လ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘ပထမႏွစ္ေတြဆိုေတာ့ ေက်ာင္းနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ဘယ္ လိုလုပ္ရမလဲဆုိတာ သိပ္မသိ ေသးေတာ့ ေက်ာင္းဘယ္အခ်ိန္ အပ္ရမယ္ဆုိတာ မသိတာမ်ဳိးရွိ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တုန္းက လည္း ဘယ္ေန႔အပ္ရမလဲ မသိ ေတာ့ ေနာက္ဆံုးတစ္ပတ္မွ ေက်ာင္းအပ္ရတာ။ အခုလို ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရက္ တုိး ေပးတာလည္း အဆင္ေျပတယ္။ ဒါကို ေက်ာင္းသားေတြ သိေအာင္ လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္’’ဟု မိတၳီလာ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဌာနခြဲမွ  ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၇ ခုတြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္မွ၂၅ရက္အထိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳၿပီး အေဝး သင္တကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားမည့္ သူမ်ားကို ေကာင္တာတစ္ခုဖြင့္ ကာ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခဲ့သည္။ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရစာ ရင္းကို အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ား က ဒီဇင္ဘာတြင္ေၾကညာၿပီး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အေဝးသင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ ေၾကးက်ပ္ ၅၀၊ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး က်ပ္ ၅၀၊ သင္တန္းေၾကး (တစ္ ႏွစ္အတြက္) က်ပ္ ၁,၅၀၀၊စာအုပ္ဖိုး (တစ္ႏွစ္အတြက္)ႏွင့္ သင္ခန္း စာပို႔ခ်ခ်က္ (DVD)မ်ား က်ပ္ ၁၅,၀၀၀၊ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားအ တြက္ ဓာတ္ခြဲခန္းေၾကးက်ပ္၃၀၀၊စာေမးပြဲဝင္ေၾကးက်ပ္ ၁၀၀၊ အပတ္စဥ္ လက္ေတြ႕သင္တန္းမွတ္ ပံုတင္ေၾကး က်ပ္ ၂၅၀ ေပးသြင္း ကာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ သည္။

အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ား ၏ အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ ႀကိမ္က်င္းပသည္။ စာစဥ္မ်ားတင္ သြင္းထားၿပီး သတ္မွတ္ရက္အ တြင္း စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းၿပီးမွသာ စာေမးပြဲ ဝင္ ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ဟု အေဝး သင္တကၠသိုလ္မ်ားက ေၾကညာ ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ သိပၸံဘာသာရပ္ အထူးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သိပၸံလက္ေတြ႕သင္တန္း ၇၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း တက္ေရာက္ၿပီးမွသာ စာ ေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။