ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးမွ အလယ္တန္းသို႔ ကူးေျပာင္းတက္ေရာက္သူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိ

ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရး အေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ တက္ ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းမေနႏိုင္ သည့္ ကေလးမ်ားအနက္ ၅၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ ႏွစ္က အေျခခံပညာ ပၪၥမတန္းသို႔ ကူးေျပာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတတ္ေျမာက္ ေရးအေထာက္အကူျပဳပင္မဌာန ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ညိဳက ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္က ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ေက်ာင္းျပင္ပမူလ တန္းပညာေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား၌ ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္း ပညာေရးကေန ဒုတိယအဆင့္ၿပီး ရင္ ပံုမွန္ေက်ာင္းပညာေရး အ လယ္တန္းအဆင့္ ဆက္တက္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီထဲက ကေလး အေတာ္မ်ားမ်ားက အလယ္တန္းဆက္တက္ဖို႔ကို သူတုိ႔ရဲ႕မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအရ မလြယ္ကူတဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ ၂၀၁၆- ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာဆိုရင္ သူတို႔ ထဲက ၄၈ ဒသမ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက အလယ္တန္းဆက္တက္သြားၾက ပါတယ္။ ဒါက ၂၀၁၅-၁၆ ပညာ သင္ႏွစ္ထက္ကို ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ တိုးတက္လာတာလည္း ျဖစ္တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာတင္ညိဳ က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအ ေျခစိုက္စခန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ လိုသူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕ နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားထံ စံုစမ္း ကာ နီးစပ္ရာအေျခစိုက္စခန္းမ်ား ၌ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္း လံုးဝမေနဖူးေသးေသာ ကေလး မ်ားႏွင့္ မူလတန္းေအာက္ဆင့္ ကေလးမ်ားကို အေျခစိုက္စခန္း မ်ားတြင္ Level-1 အဆင့္ သင္ ၾကားေပးၿပီး မူလတန္းအထက္ ဆင့္ သင္ၾကားဖူးေသာ ကေလး မ်ားကို Level-2 အဆင့္သို႔ တက္ ေရာက္ခြင့္ျပဳထားသည္။

အဆင့္ႏွစ္ခုစလံုး ၿပီးေျမာက္ ပါက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား တြင္ အလယ္တန္းဆက္လက္ တက္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟု ေက်ာင္း ျပင္ပမူလတန္းပညာေရးဗဟိုႀကီး ၾကပ္မႈေကာ္မတီစီမံခ်က္ မန္ေန ဂ်ာ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးသင္ၾကား မႈသင္တန္းဆင္းဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက သင္ၾကားၿပီး အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းၿပီးသူမ်ားကို အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ပ ညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ိတ္ဆက္ ေပးထားသည္။

‘‘ညီမက ေလးတန္းမွာ ေက်ာင္းဆက္မေနႏိုင္ေတာ့လို႔ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရး မွာ တက္ၿပီး ငါးတန္းကို ပံုမွန္ ေက်ာင္းဆက္တက္ခဲ့ပါတယ္။ အခု တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ေရာက္ တဲ့အထိကို ပညာသင္ဆုေပးတာ ေတြလည္း လုပ္ေပးတယ္’’ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ မျမင့္ျမတ္သူက ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ယူနီ ဆက္ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားပူးေပါင္း ကာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းလံုးဝ မေနဖူးေသးသူ၊ ေက်ာင္းေနခဲ့ေသာ္လည္း မူလ တန္းပညာမၿပီးဆံုးမီ ေက်ာင္းေစာ ထြက္ခဲ့ရသူ အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၁၄)ႏွစ္အထိ သက္ငယ္အုပ္စု ကေလးမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ ယူႏိုင္ေစရန္ ယခုအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးသင္ ယူေနသူမ်ားအား နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး (သို႔မဟုတ္) အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဆက္လက္သင္ယူႏုိင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေရး အမ်ိဳး သားအဆင့္ လူငယ္ပညာေရး ေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ရန္ လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္(၅) ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔သည္ ေက်ာင္း ဝင္ေရာက္မႈမရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း ထြက္ေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ (၁၅)ႏွစ္အထက္ သက္ ႀကီး ၃ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔သည္ စာ မတတ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထား သည္။