ေျမာက္ဦးေဒသ ယူနက္စကို တင္သြင္းႏိုင္ေရး တ႐ုတ္ႏွင့္ အီတလီ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္မည္

ေျမာက္ဦးေဒသကို ကမၻာ႔ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ေဒ သတစ္ခုအျဖစ္ ယူနက္စကိုသို႔ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အီတလီ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန(ေျမာက္ဦး) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာသန္းထုိက္က ေျပာၾကားသည္။ 


‘‘အီတလီေရာ တ႐ုတ္ျပည္ သူ႔သမၼတႏုိင္ငံနဲ႔ပါ MoU လက္ မွတ္ေရးထုိးၿပီးေတာ့ ကမၻာ႔ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တင္သြင္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ အခု အဲဒီႏိုင္ငံႏွစ္ခုရဲ႕ အဓိကေထာက္ပံ့မႈေတြနဲ႔ သုေတ သနလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ သန္းထုိက္က ေျပာသည္။ 

 သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမာက္ဦးေဒ သရွိ ဘုရားေစတီပုထုိးမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ အေရအတြက္တို႔ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ေျမပံုမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာအကူအ ညီမ်ားေပးအပ္ျခင္းတို႔ပါဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ဟူ၍ ၂ ႏွစ္ စီမံကိန္း ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

‘‘တ႐ုတ္နဲ႔ လုပ္တဲ့ MoU ကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္သတ္မွတ္ ထားတာမရွိဘူး။ လိုအပ္တဲ့လုပ္ ငန္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ပါ။ အီတလီနဲ႔လုပ္မယ့္ ပေရာ ဂ်က္ကေတာ့ ေဒၚလာတစ္သန္း ေထာက္ပံ့ၿပီး လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ပေရာဂ်က္ကာလကေတာ့ ၂ ႏွစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာသန္းထုိက္က ေျပာ သည္။  သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတို႔က အဓိကေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း လုပ္ငန္းမ်ားလာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿဗိတိန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏၵိယ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားလည္း လိုအပ္သည့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

ေျမာက္ဦးေဒသကို ကမၻာ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသ တစ္ခုအေနျဖင့္ ယူနက္စကိုသို႔ တင္သြင္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာတြင္ မူၾကမ္း တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီတြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေန ျဖင့္ အၿပီးသတ္တင္သြင္းမည္ျဖစ္ သည္။