ရန္ကုန္ေလထုတြင္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ႏွင့္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္မ်ားေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူအမ်ားအဓိကသြားလာရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျမနီကုန္း၀န္းက်င္ကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအသင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနရာငါးခုကို ေလထုအရည္အေသြးတိုင္းတာ စစ္ေဆးရာတြင္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ႏွင့္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ပါဝင္မႈ မ်ားေနေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္အရာရွိ ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးကေျပာသည္။


ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံု၊ လွည္း တန္းလမ္းဆံု၊ ေျမနီကုန္းလမ္းဆံု၊ တာေမြလမ္းဆံုႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ ခန္းမေရွ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီက ေလအရည္အေသြး တိုင္းတာရာ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ႏွင့္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္မ်ားေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

‘‘ဒီဓာတ္ေတြက မ်ားရင္မ်ား သလို၊ နည္းရင္နည္းသလို အသက္ ႐ွဴလမ္းေၾကာင္းကို ဒုကၡေပးတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာသည္။

စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအသင္းသည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ေနရာ ငါးေနရာကို ၂၀၁၆ က စတင္ၿပီး ေလထုအရည္ အေသြး တိုင္းတာခဲ့ကာ တစ္ႏွစ္ လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ တိုင္းတာႏိုင္၍ ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အခ်ိန္ပိုင္းတိုင္းတာခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

‘‘ဒီစစ္တမ္းက သတိေပး သံ ေခ်ာင္းေခါက္တဲ့ပံုစံပါ။ ဒီေနရာ ေတြမွာ ဒီလိုေတြျဖစ္ေနတယ္ဆို တာပဲ ေျပာတာပါ။ အဲဒီလိုပဲ စစ္ တမ္းေကာက္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ အမ်ား ႀကီးေပၚလာၿပီး ကိုယ့္ေနရာေဒသ ေလးေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ေစာင့္ ၾကည့္တာေလးေတြ လုပ္ေစခ်င္ပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္း ေအးက ေျပာသည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို စိမ္း လန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းသည္ ၂၀၁၅ မွစတင္၍ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ရွစ္ခုကို ေလ့ လာဆန္းစစ္ရာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ေလးခုတြင္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမွ အမႈန္အမႊားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အနံ႔ဆိုးမ်ား၊ စက္တပ္ယာဥ္မ်ားမွ မီးခိုးမ်ား၊ ပလတ္စတစ္အမိႈက္ မ်ား မီး႐ိႈ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း စစ္ တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘စစ္တမ္းမွာက ဒီေဒသမွာရွိ တဲ့ ျပည္သူေတြကေရာ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးမွာ ဘယ္ ေလာက္ပါဝင္လဲ၊ သူတို႔အျမင္ ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရကို တင္ေပးၿပီးေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရးရာ စစ္တမ္းကိုလုပ္တာ’’ဟု ယင္းအဖြဲ႕မွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရးရာအရာရွိ ဦးေအးခ်မ္းေမာင္ က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းသည္ နည္းပညာ ပိုင္းအရ အားနည္းခ်က္ရွိႏိုင္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုသာ ထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တိက် ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳျခင္းသာျဖစ္ ေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအသင္း စီမံခ်က္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးလြင္ေမာင္ေမာင္ ေဆြက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စိမ္းလန္း အမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းက ၂၀၁၇ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္း က်င္ေရးရာ ျပည္သူ႔စစ္တမ္းကို မတ္လ ၃၀ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းစစ္တမ္းတြင္ သစ္ေတာ က႑၊ သတၱဳက႑၊ ပတ္ဝန္းက်င္ က႑ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ က႑မ်ား ပါဝင္ကာ ေရထု၊ ေလ ထု စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း ပါရွိ သည္။

အထက္ပါစစ္တမ္းကို တိုင္း ႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၃ ခုမွၿမိဳ႕နယ္ ၁၃၀ ကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာမွ ဒီဇင္ ဘာအထိ ေကာက္ယူခဲ့သည္။

Top News