ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မိလႅာစနစ္ကို တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ယူေကအေျခစိုက္ ကုမၸဏီမွ ပညာရွင္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာေန

ၿဗိတိန္မွ ကြၽမ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း မိလႅာစနစ္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − British Embassy Rangoon)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ ၁၃၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ ေသာ မိလႅာစနစ္တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ယူေကအေျခစိုက္ကုမၸဏီမွ ပညာရွင္မ်ားက အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း မိလႅာစနစ္ ကို ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီလက္ေအာက္ ရွိစဥ္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁၃၀ ေက်ာ္ က Hughes and Lancaster ကုမၸဏီက ဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ Hughes and Lancaster ကုမၸဏီကုိ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ SATEC ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


ထုိသို႔ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ရန္  ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ မိလႅာစနစ္ကို မူလတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ မူ ရင္းကုမၸဏီမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေတြ႕ရွိ ခ်က္အေသးစိတ္ကို ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရထံ တင္ျပမည္ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

 ‘‘ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းမႈေတြ ဆက္ လုပ္မယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို အဆင့္ျမႇင့္ အသံုးျပဳမယ္ဆိုတာ ကို ပညာရွင္ေတြက အစီရင္ခံစာ ေရးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိလႅာစနစ္ ကို ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ မယ္ဆိုတာ အစီရင္ခံစာထြက္ၿပီး မွ သိႏိုင္မယ္’’ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၿဗိတိန္အစိုးရအ ေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရးႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ထားၿပီး မိလႅာစက္အိုးမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာတြင္ ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ခ်ီစက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္သိုင္းႀကိဳးမ်ား ေထာက္ပံ့ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ မိလႅာစနစ္ကို အဂၤလိပ္လက္ထက္က လူဦးေရ ေလးေသာင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ လူဦးေရတိုးျမႇင့္လာခ်ိန္တြင္ မိလႅာစြန္႔ပစ္မႈ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထား သည္။