ကယ္လိုရီစားသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ႏုပ်ိဳၿပီး အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏိုင္

ကယ္လိုရီစားသံုးမႈကို ၂ ႏွစ္ၾကာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အရြယ္အိုမင္းမႈဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ားဆီ ဦးတည္ေစေသာ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေႏွးေကြးေစႏိုင္ၿပီး အသက္ အရြယ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့ လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။


ကယ္လိုရီစားသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ဇရာႀကိဳေရာဂါ၊ အျခားအသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အဆိပ္အ ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ေၾကာင္း သု ေတသီမ်ားကေျပာသည္။

လူဝီစီးယားနားျပည္နယ္ တကၠသိုလ္ပင္နင္တန္ ဇီဝေဆးဝါး ဆိုင္ရာ သုေတသနစင္တာမွ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈကို Cell Metobolism ဂ်ာနယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔က ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ကယ္လိုရီစားသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိက်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္မဆိုင္ဘဲ အားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးအက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

တိရစာၦန္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာရာတြင္ ကယ္လိုရီစားသံုးမႈ ၂၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ သက္တမ္းပိုရွည္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ကယ္လိုရီစားသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္ တြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ကာ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ယင္းႏႈန္းအတိုင္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်း ဇူးမ်ားရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈတြင္ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ႏွင့္ (၄၅) ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ႏွင့္ (၅၀) ၾကား အမ်ိဳးသားမ်ား ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔အနက္ ထက္ဝက္မွာ သာမန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ကာ အျခားထက္ဝက္သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုမ်ားသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အဝလြန္သူမ်ားမဟုတ္ေပ။

ဇီဝျဖစ္စဥ္ ေႏွးေကြးသြားေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္သည္ စြမ္းအင္ရရွိေရး ေအာက္ဆီဂ်င္ (သို႔မဟုတ္) အစားအစာမွရေသာ ေလာင္စာကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခႏၶာကိုယ္က စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ ဆဲလ္မ်ား ႏွင့္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေဘးထြက္ပစၥည္း မ်ား ထုတ္လုပ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

—Ref: CNN