ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ပံုစံ ညႇိႏိႈင္းမရေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ေရႊအသင္းေျပာ

ေရႊဘံုသာလမ္းရွိ ေရႊေစ်းကြက္တြင္ ယမန္ေန႔က ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ထြန္းထြန္းမင္း)

 ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္အသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ပံုစံကို ညႇိႏႈိင္း၍ မရေသးဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။


ရန္ကုန္တုိင္း ေရႊလုပ္ငန္း ရွင္အသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္အသင္းတို႔က ေရႊဗဟိုေဈး ကြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ အစီအစဥ္ကို တစ္ခုစီေရးဆြဲ ေနရာ ထိုႏွစ္ခုသည္ မတူႏုိင္ေသး ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာသည္။

ေရႊဗဟိုေဈးကြက္သည္ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူတစ္ေနရာ တည္းတြင္ အဆင္ေျပစြာေရာင္း ဝယ္ႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးကြက္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း အသင္းက အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ ေရႊေဈးကြက္သည္ ေရႊ စင္ေရႊတံုးေရာင္းခ်ရန္သာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္အ သင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ ေရႊစင္ေရႊတံုးသာမက သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မ်ားပါ ေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္သည္။

ထိုေဈးကြက္ေပၚေပါက္လာ ပါက ေရႊဝယ္သူမ်ားႏွင့္ ေရာင္း သူမ်ား တိုက္႐ိုက္ေရာင္းဝယ္ယူ ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရႊပြဲစားႏွင့္ စာရင္းကိုင္မ်ား အလုပ္အကိုင္မရွိမည္ကို ရန္ကုန္ေရႊအသင္းက စိုးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အသင္းက ေငြေၾကးဓနေတာင့္တင္းသူတခ်ိဳ႕ တစ္ဝက္ပါတယ္။ အေျခခံလက္ လုပ္လက္စား ေရႊပြဲစားမ်ားနဲ႔ စာ ရင္းကိုင္ကေလးေတြကို အေျချပဳထားတာ။ အမ်ားစုကို အေျခခံ ထားတာ။ အေျခခံလူတန္းစား အက်ိဳးကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖုိ႔ အႀကံျပဳခ်င္တယ္’’ဟု ရန္ကုန္တုိင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အ တြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေရႊဘံုသာလမ္းရွိ ေရႊေဈး ကြက္သည္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ကာ ထိုေဈးကြက္သည္ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚကလ်ာျပည့္ေဝလွ်ံက ေရႊေဈး ကြက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ပံုစံ ကို ဧၿပီတြင္ မူေဘာင္ထုတ္ျပန္ႏုိင္ ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟုဆုိသည္။ ရန္ကုန္တုိင္း ေရႊေဈးကြက္သည္ လည္း ၎တုိ႔၏လက္ေအာက္ တြင္ ေဈးကြက္တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္လာမည္ဟုဆုိထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊဗဟိုေဈးကြက္မည္သည့္ ေနရာတြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ကို ၎က ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေပ။

လက္ရွိႏုိင္ငံတြင္း ေရႊဗဟို ေဈးကြက္ ေပၚေပါက္လာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္အသင္း ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာ့ေရႊဗဟိုေဈးကြက္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သမၼတ ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေရႊ ဗဟိုေဈးကြက္မရွိဘဲ အနီးဝန္း က်င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရႊေပါက္ေဈးေဈးကြက္ကိုသာ မွီခိုေရာင္းခ်ေနရသည္။

More in Business Section