ငါးလုပ္ငန္းသိပၸံပညာဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပထမဆံုးဖြင့္မည္

 ငါးလုပ္ငန္းသိပၸံပညာ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းကို ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္၌့ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေန သည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ငါးလုပ္ငန္း သိပၸံပညာဘြဲ႕ ႀကိဳ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းညႇိ ႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို မတ္လ ၃၁ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝိဇၨာ ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။


‘‘ဒီသင္တန္းဖြင့္ဖို႔ လိုအပ္ ခ်က္ေတြကို ေပၚလစီအရ ေျပာ ထားတာေတြရွိတယ္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္က သူ႔ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွာ ျပန္တင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္မွာပါ။ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ထဲမွာ အရင္ဖြင့္ ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဘက္က ဒီဘာသာရပ္သင္တဲ့ တကၠသိုလ္ ဖြင့္ဖို႔ေတာ့ လ်ာထားပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာ သည္။

ငါးလုပ္ငန္း သိပၸံပညာဘြဲ႕ ႀကိဳသင္တန္းကို ယခုႏွစ္ တကၠ သိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ မ်ား စတင္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားက ပို႔ခ် ေပးရန္ လ်ာထားသည္ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ဆုိသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ စာသင္ခန္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရ ျပည့္စံုသျဖင့္ ငါး လုပ္ငန္းသိပၸံပညာဘြဲ႕ႀကိဳသင္ တန္းကို ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ငါးလုပ္ ငန္းတကၠသိုလ္တစ္ခု သီးသန္႔ဖြင့္ လွစ္သင္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာၾကား ထားသည္။

 သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ငါး အမ်ိဳးအစား၊ ငါးေမြးျမဴေရး၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး ငါးေမြးျမဴေရးပိုင္းကို ဦးစားေပးေရးဆြဲထားသည္ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တာဝန္ရွိသူက ဆုိသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ ထက္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ကတည္းက အဆုိပါသင္တန္းဖြင့္ လွစ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ေအာက္ တိုဘာက ငါးလုပ္ငန္း တကၠသိုလ္တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာ့အဏၰဝါႏွင့္ ကုန္း တြင္းပိုင္း ေရေနသယံဇာတမ်ား ကို စနစ္တက် ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ မည့္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပညာ တတ္ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနသည့္ ေရလုပ္သားမ်ားအား ငါးဖမ္းဆီး ျခင္း၊ ငါးေမြးျမဴျခင္း၊ ျပဳျပင္စီမံ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် ပညာေပးျဖန္႔ေဝႏိုင္ျခင္း၊ ေရလုပ္ သားမ်ား ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ႏုိင္ငံ တကာ ေဈးကြက္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ အဆုိပါသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆုိသည္။